İhale Uzmanı

2001 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans öğrenimini “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Çerçevesinde İhalesi Yapılan Mal Ve Hizmet Alımlarıyla Yapım İşlerinde İhaleye Fesat Karıştırma Suçu” konulu tezle tamamladım.

2003 yılında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak başladığım Sayıştay’da 13 yıl boyunca Denetçi, Başdenetçi ve Uzman Denetçi olarak çeşitli denetim gruplarında çalıştım.

Başta ihale mevzuatı olmak üzere mali mevzuat ve yerel yönetim konularında 200’ün üzerinde makalem çeşitli mesleki dergilerde yayınlandı. Çeşitli mesleki dergilerde yayın kurulu üyeliği yaptım. İhale mevzuatı seminerlerine Sayıştay Başkanlığı tarafından eğitici olarak görevlendirildim

İhale mevzuatı üzerine 14 adet müşterek kitap çalışması yaptım. İhale uzmanı, ihale hukuku

Print Friendly, PDF & Email