Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının   13.09.2018 tarihli görüşü

 

T.C

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: 95125987-045 02-E 64168                                                                                                                                                                                           13.09.2018

Konu: Yemek Yardımı Hk.

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞINA

İlgi: 12/09/2018 tarihli ve 314625 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda Mülga Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Öz Sağlık İş Sendikası’nın talebi üzerine verilen görüş yazısı ile Mülga Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden alınan görüş yazısının birbiriyle çeliştiği, dolayısıyla Bakanlığımız merkez/taşra teşkilatına verilecek bilgiye esas olmak üzere Genel Müdürlüğümüz görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK)’nın 127’nci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen Geçici 23 ve 24’üncü maddeler ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesinden yaralanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar belirlenmiştir.

696 sayılı KHK çerçevesinde kamudaki alt işveren işçilerini kapsayan ve Yüksek Hakem Kurulunca karara bağlanan süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesi hükümleri esas alınarak Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilen hükümlerde yemek yardımı, “işçilere fiilen çalışılan günler için bir öğün yemek verilir. Yemek verilmediği takdirde karar tarihinden itibaren fiilen çalışılan günler için 5,00(beş)TL/Gün tutarında yemek bedeli ödenir.” şeklinde düzenlenmiştir.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 36’ıncı maddesinin birinci fıkrasında toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı olamayacağı, iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerini toplu iş sözleşmesindeki hükümlerin alacağı, toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde ise iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerin geçerli olacağı hüküm altına alınmıştır.

Adı geçen Kanun hükümleri çerçevesinde işçilerin mevcut haklarıyla sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olmaları ve toplu iş sözleşmesinde iş sözleşmelerine aykırı hükümlerin bulunması hâlinde iş sözleşmesinin işçi yararına olan hükümlerinin geçerli olacağı değerlendirilmekte olup işçilere fiilen çalıştıkları günler için yemek verilmediği durumlarda eğer işçinin ihale sözleşmesi kapsamında belirlenen bireysel iş sözleşmesinde yemek ücreti Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerde belirtilen yemek ücretinden fazla ise işçiye fazla olan ücretin ödenmesi gerektiği düşünülmektedir.”

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz