AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

Çalışma Genel Müdürlüğü

Sayı: 98425987-045.02-E.

Konu: Belediyesi/ Ücret zammı hk.

İlgi: 25.10.2018 tarihli ve sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınızdan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında belediye şirketinizde sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin ücretlerinde 01/01/2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan artışta, asgari ücret artışının dikkate alınıp alınmayacağı konusunda tereddütte kalındığı anlaşılmış olup Bakanlığımız görev alanı dahilinde incelenmiştir.

Bilindiği üzere; 696 sayılı KHK’nın 127’ııci maddesi ile 375 sayılı KHK’ya eklenen geçici 23’üncü ve 24’üncü maddeleri ile sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilerin toplu iş sözleşmesinden yararlanma, işkolu tescillerinin belirlenmesi ile mali ve sosyal haklara ilişkin şartlar Yüksek Hakem Kurulunca (YHK) belirlenmiş ve Bakanlığımızca 12/04/2018 tarihinde ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca ilan olunan hükümlerde ücrete ilişkin olarak, “İşçilerin 01.01.2018 tarihinde almakta oldukları günlük çıplak ücrctlerine aynı tarihten itibaren %4 (yüzde dört) oranında zam yapılmıştır. Ancak bu dönemde verilmiş bir ücret zammı varsa %4 (yüzde dört)‘ten mahsup edilir.” düzenlemesi yer almaktadır. Bu bağlamda, işlem yapılırken öncelikle kapsamdaki işçinin 01/01/2018 tarihinde alacağı ücretin belirlenmesi ve bu ücret üzerinden Bakanlığımızca ilan edilen hükümlerin uygulanması sonrasında 30/06/2018 tarihinde almakta olduğu çıplak ücretlerine 01/07/2018 tarihinden itibaren %4 zam yapılmış olması gerekmektedir. 2019 yılına ilişkin olarak yine ilan edilen hükümlerde 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine %4 zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Diğer taraftan, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 24 üncü maddesi 3 üncü fıkrasında: şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerden, geçiş işlemi yapılırken mevcut işyerinin girdiği işkolunda kurulu işyerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, bu madde kapsamındaki şirketlerde geçişten önce alt işveren işçilerini kapsayan. Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar bu toplu iş sözleşmesinin uygulanması suretiyle oluşan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olamayacağı düzenlenmiştir.

Bu çerçevede, ilgili hükümler göz önünde bulundurulduğunda. Yüksek Hakem Kurulunca kararlaştırılan hükümlerde sürekli işçilerin 01/01/2018 tarihindeki ücretlerinin esas olduğu, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının 30/06/2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirleneceği düşünülmektedir.

Diğer taraftan, YHK hükümleri dışında sürekli işçilerin ücretlerinde gerçekleşebilecek artışlar Bakanlığımızın takdir yetkisinde bulunmamaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetlar Bakanlığı anılan  yazısında;

“…Bu çerçevede, ilgili hükümler göz önünde bulundurulduğunda, Yüksek Hakem Kurulunca kararlaştırılan hükümlerde sürekli işçilerin 01/01/2018 tarihindeki ücretlerinin esas olduğu, asgari ücretle olan bağlarının koptuğu ve ücret ile diğer mali ve sosyal haklarının 30/06/2020 tarihine kadar bu hükümler çerçevesinde belirleneceği düşünülmektedir.”

Şeklinde görüş vermiştir.

Aynı görüş yazısında ayrıca ; “2019 yılına ilişkin olarak yine ilan edilen hükümlerde 696 Sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılan işçilerin 01/01/2019 tarihinde almakta oldukları çıplak ücretlerine %4 zam yapılacağı kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.

Anılan görüş doğrultusunda kadroya geçen işçilerin “asgari ücretle olan bağlarının koptuğu”  gerekçesiyle bu kapsamdaki işçilere yıl başında  sadece yüzde 4 zam uygulanması gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz