Geçici kabul işlemini gerçekleştiren komisyon başkan ve üyelerinin sorumlulukları, tıpkı yapı denetim elemanlarında olduğu gibi 4735 sayılı Kanunda ve YİMKY’de düzenlenmiştir. Mevzuat hükümlerinden çıkarılan sorumluluk türleri ise;

  • Disiplin Sorumluluğu
  • Mali Sorumluluk
  • Cezai Sorumluluk

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Buna göre, görevin kanuni gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapılmadığının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanacaktır. Maddenin devamında ise mali sorumlulukla ilgili olarak ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılacağı ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyanın genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirileceği belirtilmiştir.

YİMKY’nin altıncı maddesinde geçici kabul komisyonunun kararlarını çoğunlukla alacağı belirtilmekte, çoğunluk kararına karşı olanların ise nedenlerini kararın altına yazarak imzalamak zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır. Bu noktada, mali veya cezai sorumluluğun ortaya çıktığı durumda çoğunluk kararına muhalif üyelerin, mali veya cezai sorumluluğu cihetine gidilemeyecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz