E-eksiltmeye ilişkin ilk KİK kararı yayınladı. Elektronik eksiltme işlemi sırasında teknik bir sorunla karşılaşılması durumunda neler yapılması gerektiğini belirlemek açısından kararın önemli olduğunu düşünüyoruz. Söz konusu karar  itirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

14.01.2019 tarihinde gerçekleştirilen elektronik eksiltme işleminin ilk turunda, eksiltme yapılmak suretiyle meydana getirdikleri yeni tekliflerini oluşturdukları, bahse konu teklifi onaylamak için e-imzacı uygulamasına girdikleri, ancak, söz konusu uygulamanın bekleyen teklifler bölümünde yazdıkları rakamları görmelerine karşın, teklifi onayla ve reddet kısmının çıkmadığı, bunun üzerine EKAP İletişim Merkezini aradıkları, EKAP İletişim Merkezinde görevli personel tarafından, e-imzacı uygulamasının yeniden indirilmesi ve açılması işleminin 3-4 defa uygulatıldığı, ancak alt köşede yer alması gereken teklifi onayla ve reddet kısmının çıkmadığı, bu nedenle teklif imzalama işlemini tamamlayamadıkları, elektronik eksiltme işleminin ilk turu bittikten sonra EKAP İletişim Merkezinde çalışan personel tarafından, kendilerinden ekran görüntüsü almalarının istenildiği, ancak eksiltme işlemi tamamlandığı için ekran görüntüsü alma işlemini yapamadıkları,

 

Öte yandan, EKAP üzerinden Mustafa İsmet Müren’in atanmasına ilişkin tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine rağmen, EKAP İletişim Merkezi ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, elektronik eksilme işleminin gerçekleştirildiği sırada şirketlerinin yetkilisinin eski genel müdürleri olan Muharrem Şanlı olarak ifade edildiği, elektronik eksiltme işleminin tamamlanmasının ardından, EKAP İletişim Merkezi ile yeniden görüştükleri, bu görüşmede, şirket yetkilisinin Muharrem Şanlı olarak görünmesinin hatalı olduğu ve sistemden kaynaklanan hatadan dolayı teklif veremedikleri hususlarını ilettikleri, iletilen bahse konu hususlar için ses kayıtlarının da dinlenilmesi suretiyle teknik arızanın olduğu yönünde kayıt oluşturulmasını talep ettikleri, EKAP İletişim Merkezi tarafından teknik arıza kaydının oluşturulmadığı, gerekçe olarak ise sistemsel bir arızanın olmadığı bilgisinin verildiği, ardından gerekli inceleme yapılmak suretiyle taraflarına bilgi verileceğinin iletildiği, EKAP İletişim Merkezi tarafından, 15.01.2019 tarihinde yeniden aranıldıkları, bu görüşmede konunun görevli personele tam olarak iletilmediği ve herhangi bir hatanın olmadığı bilgisinin verildiği,

 

Ayrıca, yeni bir ihaleye katılmak amacıyla e-imza ile EKAP üzerinden ihale dokümanı indirmeye çalıştıklarında, ihale dokümanını indiremediklerini gördükleri için sistem üzerinde şirket yetkilisinin atama işlemlerinin tam olarak yapılamadığı ve teknik bir sorunun olduğu konusunun netlik kazandığı, aktarılan tüm bu nedenler doğrultusunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi uyarınca, elektronik eksiltmeye EKAP’ta yaşanan teknik bir arıza nedeniyle katılamadıkları dikkate alınarak, 14.01.2019 tarihli ihale komisyonu kararının iptal edilmek suretiyle, e-eksiltme işleminin tekrar yapılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Anılan durumda KİK başvuruyu REDDETMİŞTİR.

RED GEREKÇESİNDE; 

Başvuru konusu ihalede idarece yapılan değerlendirmeler neticesinde geçerli tekliflerde değişiklik durumunun söz konusu olmadığı, diğer yandan Elektronik İhale Dairesi Başkanlığının cevap yazısı çerçevesinde eksiltmenin yapıldığı tarih ve saat aralığında EKAP log kayıtlarında sistem kesintisine ilişkin herhangi bir durum oluşmadığının ve kullanıcının almış olduğu herhangi bir uygulama hatası bulunmadığının ifade edildiği, ayrıca başvuru sahibi tarafından eksiltme sürecinde karşılaşıldığı iddia edilen soruna ilişkin ekran görüntüsü alınmadığı gibi başvuru sahibinin itirâzen şikâyet başvurusunda da eksiltme aşamasında karşılaşıldığı iddia edilen sorunun tespitine yönelik olarak herhangi bir delil sunulmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla inceleme konusu ihalede EKAP’tan kaynaklanan teknik bir probleme ilişkin kaydın bulunmadığı göz önüne alındığında elektronik eksiltmenin yenilenmesini gerektiren bir durumun bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bu nedenle Elektronik eksiltme işlemi sırasında teknik bir sorunla karşılaşılması durumunda anılan red gerekçelerinin karşılar şekilde işlem yapılması, ilerde yapılacak başvurular açısından önemlidir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz