İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;

 

İş deneyimine ilişkin sundukları fatura örnekleri üzerinde YMM veya SMMM tarafından onay bulunmadığı gerekçesiyle ihalenin 2’nci kısmında tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu, zira sundukları faturaya ilişkin sunulan belgenin suret değil fatura örneği olduğu dolayısıyla üzerinde herhangi bir onay bulunmasına gerek bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

KİK İSE;

 

İdareden ihale işlem dosyası istenirken ihalenin itirazen şikâyete konu olan belgelerin asılları da Kurumca istenilmiş olup idarece gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde başvuru sahibi istekli tarafından teklif dosyası kapsamında iş deneyimine ilişkin fatura örneklerinin asıllarının sunulduğu, yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerinden iş deneyim belgesi düzenlenmeyen hallerde iş deneyimini tevsiken istekliler tarafından sözleşme ve fatura örnekleri veya bu örneklerin ilgililerce onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmasının zorunlu olduğu, söz konusu FATURA ÖRNEKLERİNİN ASILLARININ sunulmuş olması nedeniyle YMM veya SMMM tarafından onaylanması gerekmediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.

 

Şeklinde karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz