Son dönemde popüler itirazen şikayet konularından biri de teknik şartnamede sayılan belgelerin ihale aşamasında sunulup/sunulmayacağı konusudur. Bu konunun farklı açılımları olmakla birlikte, teknik şartnamede sözleşme sürecine işaret aden belgelerin ihale aşamasında sunulmasının gerekli olmadığını söyleyebiliriz.

KİK’e yansımış somut olayda;

Teknik Şartname’de ise “7.4.9. Yüklenici, Ankara’da kendisine ait iş yerinde ihale tarihinden önce bir yıl için, bir diyetisyen veya gıda mühendisi ve en az 10 kişinin çalıştığına dair SGK evraklarını ve diyetisyen veya gıda mühendisinin diplomasını sözleşme evrakları ile birlikte idareye teslim etmekle yükümlüdür.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinde yüklenici kavramının “Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” olarak tanımlandığı anlaşılmış olup, Teknik Şartname’nin 7.4.9’uncu maddesinde ilgili belgeleri “yüklenici”nin idareye teslim etmekle yükümlü olduğu şeklinde düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir. Ayrıca İdari Şartname’de bahse konu belgelerin teklif kapsamında sunulacağına yönelik bir düzenlemenin yer almadığı anlaşılmıştır.

Kanun’un 4’üncü maddesinde yer alan tanım ve Teknik Şartname düzenlemesi çerçevesinde, Teknik Şartname’nin 7.4.9’uncu maddesindeki belgeleri yüklenicinin sunması gerektiği şeklinde düzenlemenin yer aldığı, bu aşamada ihaleye katılanların henüz istekli sıfatını haiz olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Şeklinde karar verilmiştir. Kanımızca teknik şartnamede istenilen belgelerle ilgili  değerlendirme yapılırken, istenilen belgenin niteliği ve kullanılan ifadelerin dikkatli analiz edilmesi gerekmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz