2017 yılında yapılan değişiklikle kefalet senetleri de teminat mektubu kapsamına alındığından, teminat mektupları kavramı kefalet senetlerini de kapsar. Bu konuda KİK’e yansıyan bir olayda;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Bu Kanunun uygulanmasında;

Teminat mektubu: (Ek: 28/11/2017-7061/65 md.)  Bankalar tarafından verilen teminat mektupları ile Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından kefalet sigortası kapsamında düzenlenen kefalet senetlerini,

İfade eder.” hükmü yer almaktadır.

İdarece İdari Şartname’nin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan tip şartnameye uygun olarak hazırlandığı, Kamu İhale Kanunu’nda 2017 yılında yapılan değişiklikle kefalet senetlerinin de teminat mektubu kapsamına alındığı, bu itibarla İdari Şartname’de yer verilen teminat mektupları kavramının kefalet senetlerini de kapsadığı, ve inceleme konusu ihalede isteklilerin teklifleri kapsamında kefalet senedi sunmalarına engel bir düzenlemenin de bulunmadığı anlaşıldığından, söz konusu İdari Şartname düzenlemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu çerçevede başvuru sahibinin iddiasının uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Şeklinde karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz