4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 33. maddesi gereği ihalelerde, teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınmaktadır.

İsteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, istekliler tarafından sunulan geçici teminatların tamamının mı yoksa o kısma isabet edecek bedelin mi gelir kaydedileceği noktasında belirsizlikler bulunmaktaydı.

Konuya ilişkin İhale Kurulunun 22.06.2016  tarih 2016/DK.D-106 sayılı Düzenleyici Kurul kararıyla, kısmi teklife açık ihalelerden kısımlar itibariyle ayrı sözleşme yapılmasının söz konusu olduğu hallerde; birden fazla kısmın üzerine ihale edilmesine karşın yapılması gereken sözleşmelerden bir kısmını yapmayan isteklilerin, sözleşmesi yapılmayan kısım(lar)a isabet eden geçici teminatlarının gelir kaydedilmesi gerektiği, şeklinde karar verilmişti.

16 Mart 2019 tarihli ve 30716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişikliklerle, Kamu İhale Genel Tebliğinin 16.4.2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

“Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.”

Anılan düzenlemeyle 22.06.2016  tarih 2016/DK.D-106 sayılı Düzenleyici Kurul kararı çerçevesinde konu çözüme kavuşturulmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz