Kamu ihale Kuruluna yansıyan somut olayda;
.. Müdürlüğü tarafından ilgili idareye gönderilen 11.01.2019 tarih ve 56813 sayılı yazıda “Bölge Müdürlüğümüz tarafından …. öncesinde Emniyet Müdürlüğümüz mail adresine bahse konu ihale ile ilgili olarak ihale öncesinde, sırasında ve sonrasında şüpheli şahıslar tarafından fesat karıştırılacağı şeklinde ihbar yapılmıştır. Konu ile ilgili olarak KOM Şube Müdürlüğümüz tarafından .. Cumhuriyet Başsavcılığımız bilgilendirilmiş ve tahkikata başlanılmıştır.” denilerek ihale işlem dosyasının onaylı suretlerinin … Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmesinin istendiği anlaşılmıştır.

Akabinde ilgili idare tarafından ihalenin iptal edilmesi hususunda 11.02.2019 tarihli yazı ile Bölge Müdürlüğü’nden alınan onay ile ihalenin bu tarih itibariyle iptal edildiği, aynı tarihte isteklilere; “… İl Emniyet Müdürlüğü mail adresine söz konusu ihale ilgili olarak ihale öncesinde, sırasında ve sonrasında şüpheli şahıslar tarafından fesat karıştırılacağı yönünde ihbar yapıldığı bununla birlikte İhale komisyonu tarafından verilen karar sonrası ekonomik açıdan en avantajlı 2. teklif sahibi firma tarafından yapılan söz konusu komisyon kararına yönelik şikâyet başvurusuna istinaden ihale sürecinin en başından tekrar değerlendirildiği ve yapılan değerlendirme sonucunda ihalenin iptali ile mevcut şaibelerin ortadan kalkacağı kanaatiyle ihalenin iptaline karar verildiği” bildirilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat hüküm ve açıklamaları ile tespitler bir arada değerlendirildiğinde, idarenin Kanun’un temel ilkelerini sağlamakla sorumlu olduğu, bu bağlamda idare tarafından ihale sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında söz konusu ilkelerin göz önünde bulundurulması gerektiği anlaşılmaktadır. Söz konusu ihaleye yönelik olarak … Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması neticesinde Savcılık tarafından adli tahkikata başlandığı, bu durumun idareye bildirildiği ve idarece bu soruşturma bildirimi dikkate alınarak ihalenin iptaline karar verildiği görülmüştür.

İdarece ihale sürecinin temel ilkeler doğrultusunda sağlıklı bir şekilde yürütülemeyeceği, bu çerçevede ihalede güvenirlik ilkesinin sağlanması noktasında tereddüt yaratacak bir durumun varlığının bulunması halinde Kanun’un 39’uncu maddesi çerçevesinde takdir yetkisinin idarece kullanılması ve ihalenin iptaline karar verilmesinin mevzuata aykırı bir durum oluşturmadığı anlaşılmıştır.

Şeklinde karar verilmiştir.

Kanunun temel ilkelerini sağlamakla idareler yükümlüdür. Bu nedenle anılan ihale komisyonunun soru başlığında belirtilen nedene dayalı olarak ihalenin iptaline karar verebileceğini düşünüyoruz. Ancak her ihbarın ya da her soruşturmanın ihale iptal nedeni sayılması doğru ve yeterli olmamalıdır. Aynı zamanda komisyonda da Kanunun temel ilkelerinin ihlal edildiği noktasında kanaat oluşmalıdır ki, bu nedene dayalı olarak ihale iptal edilebilsin.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz