salim demirel
salim demirel

 

Kamu ihale Kuruluna yansıyan somut olayda;

Teknik Şartnamede yemek çeşitlerinden alınacak numuneler ile yemek yapımında kullanılan her türlü gıda maddelerinden alınacak numunelerin idarece gerek gördüğü takdirde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı resmi laboratuvarlarda analizlerinin yaptırılacağı ve söz konusu analizlere ilişkin giderlerin yüklenici tarafından karşılanacağının düzenlendiği, ancak yemek ürünlerine yapılacak tahlillerin birçok çeşidinin bulunduğu, bu itibarla idare tarafından hangi tahlilin yapılacağının çelişkiye mahal bırakmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerektiği,

Bu durumun teklif fiyatları oluştururken belirsizlik oluşturduğu iddia edilmiştir.

KİK Kararında konuya ilişkin olarak;

İhale konusu iş kapsamında istenilen malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığının denetimi için kontrol teşkilatının istediği şekilde işyerinde ya da özel veya resmi laboratuvarlarda deneyler yapılabilecek, söz konusu deney giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 

Bu itibarla idare tarafından ihale dokümanında, gerek görülmesi halinde hazırlanan her bir yemekten alınan numuneler ile söz konusu yemeklerin yapım aşamasında kullanılan gıda malzemelerinin her birine ilişkin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı resmi laboratuvarlarda analizin yaptırılacağı, söz konusu tahlillere ilişkin maliyetlerin yükleniciye ait olduğu düzenlenmiş, ancak yemeklere ve yemeklerin içindeki gıda maddelerine ilişkin hangi tahlillerin isteneceği belirtilmemiştir.

 

Ancak Tarım ve Orman Bakanlığı’nın (703 nolu KHK ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı birleştirilmiş ve yeni ismi, Tarım ve Orman Bakanlığı olmuştur.) resmi internet adresi üzerinden yapılan araştırmada Bakanlıkça belirlenen Yetkili Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri’nin listesine ulaşıldığı, söz konusu liste içerisinde ihalenin yapıldığı il olan Adana’da Bakanlıkça yetkilendirilen Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün yer aldığı tespit edilmiştir.

 

Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün resmi internet adresi üzerinden yapılan araştırmada ise 2019 yılına ilişkin yayımlanan fiyat listesine ulaşıldığı, söz konusu listede analiz edilecek ürünlerin, analiz metodunun ve ücretin yer aldığı görülmüştür.

 

Bu çerçevede söz konusu listeye herkes tarafından erişim sağlanabileceği ile ihaleye teklif verecek isteklilerin basiretli tacir olduğu kabulü bir arada değerlendirildiğinde idarece yemek ürünlerine yapılacak tahlil çeşitlerinin belirlenmemesinin isteklilerin tekliflerini hazırlaması aşamasında tereddüt yaratacak bir durum oluşturmayacağı ve gerekli maliyetin teklif fiyatlarına yansıtılabileceği, kaldı ki idare tarafından ihale aşamasında tahlil yaptırılacak yemek sayısının belirlenmesinin mümkün olmayacağından söz konusu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşaması ile ilgili olduğu anlaşıldığından,

 iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Konuya ilişkin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Kontrol teşkilatı ve yetkileri” başlıklı 26’ncı maddesinde

“…Yüklenici kullanacağı her türlü malzemeyi kontrol teşkilatına gösterip iş için elverişli olduğunu kabul ettirmeden iş yerinde kullanamaz. Malzemenin şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için kontrol teşkilatı istediği şekilde deneyler yapabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun, bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır…” açıklaması yer almaktadır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz