İtirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesinin  ön koşulu usulüne uygun şikayette bulunulmuş olmasıdır.

Bu kapsamda KİK’e yansıya somut olayda;

İdare tarafından isteklinin şikâyet başvurusunun, “…şikâyet başvurusu ekinde sunulan imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgesinin fotokopilerini sunduğu görülmüştür.

…söz konusu eksiklikler süresi içinde tamamlanmamıştır…” gerekçelerine yer verilmek suretiyle reddedildiği anlaşılmıştır.

 

08.03.2019 tarihli ve 5029 sayılı Kurum yazısıyla idareden başvuru sahibi isteklinin şikâyet dilekçesi ve eklerinin idareye sunulduğu haliyle asılları talep edilmiş olup idarenin cevabi yazısı 08.03.2019 tarihinde Kurum kayıtlarına alınmıştır. İdare tarafından gönderilen cevap yazısında “Yazıda istenen belgelerin asılları ilgi (b) de kayıtlı 03.02.2019 tarih ve 869-E.6275 sayılı yazımız ekinde kurumunuza gönderilmiştir.” ibarelerine yer verildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin şikâyet dilekçesi ve eklerinin idareye sunulan halinin Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında yer aldığı anlaşılmıştır.

 

Bu çerçevede, Kuruma idarece gönderilen ihale işlem dosyasında yer alan .. Tic. Ltd. Şti.nin 14.01.2019 tarihinde 903 sayıyla idare kayıtlarına alınan şikâyet başvuru dilekçesi ve ekleri üzerinde idareye ait herhangi bir mühür, kaşe veya idareye ait yetkili imzası bulunmadığı, şikâyet başvuru dilekçesi üzerinde başvuru sahibinin ıslak imzasının bulunduğu tespit edilmiştir.

 

İdare tarafından 03.02.2019 tarih ve 869-E.6275 sayılı yazıyla gönderilen ihale işlem dosyası kapsamında yapılan incelemede; başvuru sahibi istekli tarafından idareye sunulan şikâyet dilekçesinin ekinde sunulan imza sirkülerinin fotokopi olduğu, anılan belgenin asıl belge ya da “aslı gibidir” şeklinde yetkili mercilerce onaylanmış belge olmadığı, diğer bir ifadeyle fotokopi mahiyetinde belge olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan tüm hususlar birlikte değerlendirildiğinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunmanın ön koşulunun idareye usulüne uygun şikâyet başvurusu yapılması olduğu, başvuru sahibinin idareye yaptığı şikâyet başvurusunda, şirket adına şikâyet başvurusunda bulunan kişinin imza sirkülerinin aslının ya da yetkili mercilerce onaylı örneğinin sunulmadığı anlaşıldığından başvurunun idare tarafından şekil yönünden reddedilmesinde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup iddia konusu hususlar incelenmeksizin başvurunun şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz