yüksek fen kuruluna başvuru
yüksek fen kuruluna başvuru

 

KİK’e yansıyan somut olayda;

 

Pazarlık usulü ile ihale edilen kısmi teklif açık ihalede, ikinci tekliflerini vermek üzere davet edildiklerinde 14 Şubat 2019 tarihinde teklif verme saati olan 10.40 geçtikten sonra saat 10.42’de tekliflerini sundukları gerekçesiyle tekliflerinin kabul edilmediği, ihaleye  teklif vermeye yetkili temsilcinin koridorda bulunmasına rağmen idare görevlilerince ihale salonuna çağrılmadığı, buna rağmen ihalenin üçüncü ve altıncı kısımlarında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli oldukları, teklif verdikleri idarenin işlemlerinin bu yönüyle uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,  ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli oldukları, teklif verdikleri idarenin işlemlerini bu yönüyle uygun olmadığı ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin, kamera kayıtlarının incelenmesi talebiyle yazdığı bir dilekçeyi, ikinci tekliflerin alındığı aynı gün olan 14.02.2019 tarihinde idareye sunduğu, idarece bu başvuruya 15.02.2019 tarihinde EKAP üzerinden cevap verildiği anlaşılmıştır.

 

İdarece verilen cevap ve eki belgeler ile ihale işlem dosyası incelendiğinde,  başvuru sahibinin temsilcisinin son teklif verme saati olan 10:40:00 saatinden sonra 10:41:21 saati itibariyle ihalenin yapıldığı salonun dışında koridorda olduğu hususunun, idarenin verdiği cevapta belirtildiği ve kamera kaydına ilişkin görüntünün yazı ekinde gönderildiği anlaşılmıştır.

 

Bu itibarla son teklif verme saatine kadar ihaleye sunulması gereken ikinci teklifin ihale komisyonuna ulaştırılamadığı ve teklifin ihale komisyonuna ulaştırılmasındaki sorumluluğun istekliye ait olduğu anlaşıldığından, buradan hareketle başvuru sahibi tarafından sunulan ilk teklifin geçerli kabul edilerek işlem tesis edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 Değerlendirmesi yapılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz