KİK’e yansıyan somut olayda;

 

Ancak, iş deneyim belgesine konu işe ilişkin olarak …. Ltd. Şti. arasında 02.06.2016 tarihinde imza altına alınan sözleşmenin noter onaylı olmadığı tespit edilmiştir.

 

Bu bağlamda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin özel sektöre gerçekleştirilen bir işe ilişkin olarak düzenlendiği ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri gereğince, özel sektöre taahhütte bulunan yükleniciler iş deneyim belgesinin düzenlenebilmesi için yaptıkları başvurularda; belgeye konu işe ilişkin bedel içeren noter onaylı sözleşmenin sunulmasının zorunlu tutulduğu, ancak uyuşmazlığa konu iş deneyim belgesine dayanak sözleşmenin noter onaylı olmadığı dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan istekli …. Şti. tarafından sunulan iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 45’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmediği anlaşılmış olup sunulan belgenin iş deneyimini tevsik etmek için kullanılamayacağı değerlendirilmiştir. Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşıldığından ihale üzerinde bırakılan istekli …. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Değerlendirmesi yapılmıştır.

Kanaatimizce sözleşmede noter onayı olmaması bu sözleşmeye dayanılarak düzenlenen iş deneyim belgesini kendiliğinden geçersiz kılmamalıdır. Danıştay kararları da  bu çerçevededir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz