KİK’E yansıyan somut olayda;

İhale dokümanında özel olarak kıdem tazminatı yükümlülüğünün idareye ait olacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemesinin mevzuata aykırılık olarak değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir.

İlgili kararda;

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kıdem tazminatının idarelerin yükümlülüğünde bulunduğu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinde kıdem tazminatının idarelerce ödeneceğine yönelik hükme yer verildiği, şikâyete konu ihaleye ilişkin İdari Şartname, Teknik Şartname düzenlemelerinde ve ihale dokümanının diğer bölümlerinde kıdem tazminatına ilişkin sorumluluğun yükleniciye ait olduğuna veya idarenin kıdem tazminatı ödemesi yapmayacağına yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı, kaldı ki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 112’nci maddesinin uygulanacağının açık olduğu dikkate alındığında ihale dokümanında özel olarak kıdem tazminatı yükümlülüğünün idareye ait olacağına yönelik bir düzenlemeye yer verilmemesinin mevzuata aykırılık olarak değerlendirilemeyeceği, bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Denilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz