KİK’E yansıyan somut olayda;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idare tarafından sınır değerin hesaplanmasında araç kiralamasına ilişkin (0,84) R katsayısının kullanıldığı, diğer hizmetler için kullanılan (0,80) R katsayısının kullanılarak tekliflerin yeniden değerlendirilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

KİK tarafından konuya ilişkin;

Başvuruya konu ihalenin Teknik Şartname’sinin adı “Kayseri Melikgazi Belediyesi Asfalt Şantiyesine 5.500 Ton Bitüm Nakli İşine Ait Teknik Şartname” olup, anılan Şartname’de esas olarak idarenin ihtiyacı olan bitümün nereden, nasıl alınacağı, nasıl taşınacağı, idare şantiyesine hangi şartlarda teslim edileceği gibi genelde nakliye işine ilişkin hususlar ile bu işe ilişkin cezai hükümlerin düzenlendiği görülmüştür.

İhale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde idare tarafından bütün isteklilerin tekliflerinin geçerli kabul edilerek İdari Şartname’nin 33’üncü maddesine göre sınır değerin, araç kiralama işine ilişkin 0,84 R katsayısı kullanılarak 297.056,76 TL olarak hesaplandığı ve 286.000,00 TL teklifi sınırı değerin altında olduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Sözleşme konusu iş kapsamında taşınacak bitümün nakli için yüklenicinin araçlarının kullanılacak olması işin temel karakteristiğinin araç kiralama olduğu şeklinde bir değerlendirmeye yapmaya imkan tanımamaktadır. Nitekim idarenin kendisi de benzer iş tanımında araç kiralanmasını benzer iş olarak belirlemediği, işin adını araç kiralanması olarak tanımlamadığı gibi Teknik Şartname’de de bir araç kiralaması işine ilişkin düzenlemelerden ziyade bitüm nakli işine ilişkin düzenlemelere yer verdiği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede,  taşıma işi olarak “Diğer Hizmetler” kapsamına giren başvuruya konu ihalede, sınır değerin 0,80 R katsayısı kullanılarak yeniden hesaplanması ve bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, sınır değerin 0,80 R katsayısı kullanılarak yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz