KİK’E yansıyan somut olayda;

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, idarece ihale günü yaklaşık maliyetin 48.976.000,00 TL olarak açıklandığı, ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulunun 15.08.2018 tarihli kararına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyatlarının 01.01.2018 tarihi itibarıyla geçerli olduğu, yaklaşık maliyetin güncelliğini kaybetmesi durumunda TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre güncellenmesi gerektiği ve bu kararın bağlayıcı olduğu, taraflarınca Çevre Şehircilik Bakanlığına ait 2018 yılı birim fiyatları kullanılarak hesaplanan yaklaşık maliyetin 77.494.484,00 TL’ye tekabül ettiğinin anlaşıldığı, yaklaşık maliyetin düzeltilmesi ile oluşacak yeni sınır değer tutarına göre kendi tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olacağı iddialarına yer verilmiştir.

 

KİK tarafından konuya ilişkin;

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 15.08.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararında “İdarelerin genel olarak, yaklaşık maliyet hesaplarını “Kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler” üzerinden yapmakta oldukları bilinmektedir.

Bununla birlikte, İdarelerin hazırladıkları yaklaşık maliyeti değişen piyasa şartlarına bağlı olarak ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelleme yoluna gitmeyi tercih etmedikleri, bu durumun zaman zaman aşırı düşük teklif bedelinin sorgulanmasında sorun yarattığı görülmektedir. Bu tür sorunların önüne geçmek için Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına uygun olarak güncelliğini kaybeden yaklaşık maliyetlerin güncellenmesi gerekmektedir.

Bu güncellemeyi yaparken, piyasa fiyatlarının doğru oranda yakalanması için güncellemenin “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına” göre yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verilmiştir.

 

 

Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yaklaşık maliyetin belirlenmesinde ihale konusu işe benzer nitelikteki işlerin sözleşmelerinde ortaya çıkan fiyatlar, kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlenerek yayımlanmış birim fiyat ve rayiçler, yüklenici veya alt yüklenici olarak faaliyet gösteren, konusunda deneyimli kişi ve kuruluşlardan alınacak, ihale konusu işe benzer nitelikteki işlere ilişkin maliyetler ve idarenin piyasa araştırmasına dayalı rayiç ve fiyat tespitleri esas alınır. Yaklaşık maliyetin güncelliğini yitirmesi durumunda ise idarece yaklaşık maliyet ilk ilan veya davet tarihine kadar güncellenir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikayet dilekçesinde yer verdiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 15.08.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararının yaklaşık maliyetin yıl içerisinde piyasa fiyatlarının altında kalması nedeniyle, yapım ihalelerinde yaşanan sorunlar konusunda önlem alınmasına ilişkin olarak idarelerin hazırladıkları yaklaşık maliyeti değişen piyasa şartlarına bağlı olarak ilk ilan veya davet tarihine kadar TUİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranına göre güncelleme yapılabileceği yönünde, idarelere tavsiye niteliğinde verilen bir karar olduğu anlaşılmaktadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz