4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki idareler tarafından sözleşmeye bağlanan yapım fiyat farkı ödenebilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve sözleşmelerde fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmiş olması gerekir. Ancak idari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, belli şartlar altında fiyat farkı ödenmesi mümkündür. Bunun için sözleşme ve idari şartnameye hüküm konulması gerekmektedir.

Konuya ilişkin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esasların “Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen işler” başlıklı 9. maddesinde;

(1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

(2) Fiyat farkı hesabında temel endeks, iş bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksi; güncel endeks ise, revize iş programına göre işin gerçekleştirilmesi gereken aya ait endeksi ifade eder. Temel endeks ve güncel endeks olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas alınarak fiyat farkı hesaplanır.” hükmü yer almaktadır.

Uygulamada bu durumlarda idarelerce fiyat farkı verilmemek şartıyla süre uzatımı verilmesi gibi yöntemlerin uygulandığı görülmektedir. Peki bu yöntem doğru mudur?

Doğru değildir. Zira bu durumda fiyat farkı ödenmesi sözleşme ve Fiyat farkı kararnamesi gereğidir. Yüksek Fen Kuruluna yansıyan benzer bir durumda, süre uzatım kararında fiyat farkı verilmemek şartının getirilmesinin, sözleşmeye aykırı olmasının yanı sıra bu şartın sözleşmede değişiklik yapma mahiyeti taşıdığı bu nedenle de Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esasların 12. maddesine uygun olarak fiyat farkı verilmesinin gerekli olduğuna karar verilmiştir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz