İdarece açıklanması istenilen iş kalemlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin açık ve net olarak isteklilere bildirilmesi gerekir.

İLGİLİ KARAR

2019/UH.II-492

İdarece teklifi aşırı düşük bulunan isteklilere gönderilen 25.02.2019 tarihli yazılarla teklif bileşenlerinden, “19 adet telefon aylık 500-750 dakika 3 GB İnternet (Cep telefonları yazılı görüntülü mesajlaşmaya uyumlu olacaktır.)” ve “3 adet telefon aylık 1000 dakika 10 GB internet (Cep telefonları yazılı görüntülü mesajlaşmaya uyumlu olacaktır.)” iş kalemlerine ilişkin açıklamalarını belgeleriyle birlikte sunmalarının istenildiği görülmüştür. Söz konusu yazılarda bu iş kalemleri içerisinde açıklanması istenilen maliyet bileşenlerine (örn: telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücreti, yeni tesis özel iletişim vergisi, %7,5 oranında özel iletişim vergisi, telefon edinim bedeli   gibi) ilişkin bir belirleme yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil giderler” başlıklı 25’inci maddesinde belirtilen giderler esas alınarak yapılan hesaplamada (%4 oranındaki sözleşme giderleri ve genel giderler, ulusal bayram ve genel tatil günleri çalışma ücreti, fazla çalışma ücretleri, yemek ve yol gideri dahil) ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarının 8.083.370,40 TL olduğu, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin teklifinin asgari işçilik maliyetinin üzerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan Jan-Em Özel Güv. Ltd. Şti., Asya Özel Güv. Ltd. Şti., Yavuz Özel Güv. Ltd. Şti. ve Kent Özel Güv. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde; tüm isteklilerin açıklanması istenilen iş kalemlerine ilişkin olarak fiyat teklifleri ile açıklama yaptıkları, ancak her bir isteklinin sunduğu fiyat teklifinde farklı maliyet kalemlerinin açıklandığı, idare “telsiz ruhsatname ücreti, telsiz kullanma ücreti, yeni tesis özel iletişim vergisi, %7,5 oranında özel iletişim vergisi, telefon edinim bedeli” gibi maliyet kalemlerinden hangilerinin açıklanmasını istediğine dair bir belirleme yapmadığından her bir isteklinin maliyet açıklamasının birbirinden farklı olduğu, bazı isteklilerin telefon edinim bedelini ayrıca açıkladığı, bazı isteklilerin mevcut şirket hattı kullandığını beyan ederek telsiz kullanma ve özel iletişim vergisini açıkladığı, bu durumda aşırı düşük teklif açıklaması sunan isteklilerin teklif açıklamalarının eşit şartlarda incelenmesi ve değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu çerçevede idarece açıklanması istenilen iş kalemlerini oluşturan maliyet bileşenlerinin açık ve net olarak isteklilere bildirilerek aşırı düşük teklif sorgulamasının bu çerçevede yeniden gerçekleştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz