Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında değerlendirilmeyecek alımların doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilmesi aşağıya alınan Sayıştay Mali denetim Raporunda eleştiri konusu yapılmıştır.

 

Konuya ilişkin Sayıştay Mali denetim Raporunda aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

2014 Yılı hesabına ait temsil ağırlama giderlerinin incelenmesi neticesinde; 4734 sayılı Kanunun 22 inci maddesinin (d )bendine aykırı olarak organizasyon hizmeti alımları ve hediyelik eşya alımlarının gerçekleştirildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22/d bendine göre;

“Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

…d)Büyükşehir belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (kırkdörtbin ikiyüzseksenyedi Türk Lirası), diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (ondörtbin yediyüzellibeş Türk Lirasını) aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.”

Bu hüküm uyarınca, idareler temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak ve belirtilen limiti aşmayan alımları bu madde kapsamında yapabilmektedir. Ayrıca konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar için limit aşılsa bile bu madde kapsamında alıma izin verilmiştir. Ancak ödeme emri ve eki belgeler incelendiğinde Şişli Belediyesinin bazı organizasyon ve hediye alımı işlerinde temsil ağırlama ödeneğini kullanarak doğrudan temin yöntemi ile alım yaptığı tespit edilmiştir.

  1. 000 TL bedelli … Mağazacılık Hediyelik Muhtelif Eşya Alımı;
  2. 303.458 TL bedelli 23 Nisan Uçurtma Şenliği,
  3. 900 TL bedelli organizasyon işi
  4. 107.000 TL bedelli 100.Yılda 1. Dünya Savaşı Sempozyumu,

İşlerine ait alımlar temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımları içermeyen bu tür alımların doğrudan temin yöntemiyle alınması 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine aykırıdır.

Kamu idaresi cevabı

Parasal sınır, mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için geçerlidir. Temsil ve ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar parasal sınırlamaya tabi olmadığı hususuna bulguda da yer verilmiştir.

Bulgu, bazı alımların niteliğinin Temsil, Ağırlama ve Tören ile ilişkili olmadığına ilişkindir.

“Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönetmeliği”ne göre:

Temsil Giderleri, “Beldede başarılı çalışmaları görülenler için toplantılar düzenlemek, kupa ve benzeri teşvik uygulamalarında bulunmak, gerçek ve tüzel kişilere plaket, ödül, hediye vermek, çiçek göndermek, beldede göreve başlayan veya ayrılan protokole dahil kişiler için toplantılar düzenleme ve hediye vermek.”

Ağırlama Giderleri; “(…) Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri, Hükümet Merkezi veya diğer illerin protokolüne dahil kişiler, Yabancı ülke temsilcileri veya konuklar, Sanat, bilim, kültür ve spor dallarında temayüz etmiş kişiler, Basın mensupları, Beldenin kalkınmasında katkısı olanlar veya olacağı anlaşılanlar ile bu kişilerin eşleri ve refakatindeki görevliler için geleneklere ve davetin şumulüne göre, ağırlama, konuklama, konutlandırma ve bu işlerle ilgili olarak hazırlıkların gerektirdiği giderlerle ziyafet, kokteyl, hediye, çiçek, bahşiş ve taşıma giderleri (.)”

Tören Giderleri ise “(.) Resmi ve dini bayramlar ile anma günleri, Beldenin kurtuluş günleri, Festival ve fuarlar, Beldenin sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak temel atma ve açılış günleri, Milli mücadeleye ait önemli günler.” olarak tanımlanmıştır.

Bulguda yer verilmiş olan hediyelik eşya alımı ilçemizde görev yapan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle verilen hediyelere ilişkin bir alım olarak “temsil giderleri içerisinde mütalaa edilmiştir. “23 Nisan Uçurtma Şenliği”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bugünün önemi dikkate alınarak gerçekleştirilen bir etkinlik olarak; “1. Dünya Savaşı Sempozyumu” ise Lozan Antlaşmasının 100. Yılının anılması ile ilgili bir sempozyum olarak “Milli Mücadele”ye ait önemli günlerde gerçekleştirilen etkinlikler olduğundan “tören giderleri” kapsamına gireceği öngörülmüştür.

Bu alımlarda organizasyon giderlerinin içerisinde konaklama ve iaşe alımları da bulunduğundan ve bunların kısımlara bölünmesinin de 4734 sayılı yasanın temel ilkelerine aykırı olacağı düşüncesiyle 4734 sayılı yasanın 22/d maddesi uyarınca alım gerçekleştirilmiştir. Ancak, bundan sonraki temsil, ağırlama ve tören giderleri ile ilgili harcamalarda bulguda yer verilen tenkide dikkat edilecektir.

Sonuç olarak

Kamu idaresi cevabında, bulguda yer alan hediyelik eşya alımının ilçede görev yapan öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle verilen hediyelere ilişkin bir alım olduğu, bu yüzden temsil giderleri içerisinde mütalaa edildiği , “23 Nisan Uçurtma Şenliği”, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında günün önemi dikkate alınarak gerçekleştirilen bir etkinlik olduğu, “1. Dünya Savaşı Sempozyumu” ise Lozan Antlaşmasının 100. Yılının anılması ile ilgili bir sempozyum olarak “Milli Mücadele”ye ait önemli günlerde gerçekleştirilen etkinlikler olduğundan “tören giderleri” kapsamına gireceği değerlendirilmiştir diye belirtmişlerdir.

Zaten bulguda belirtildiği üzere konu bu alımların temsil tören mahiyetinde olmadığı değil, bu hizmet alımı mahiyetindeki işlerin iaşe ve konaklama olarak değerlendirilip,22/d kapsamında sınırlamaya tabi tutulmamasıdır. Zira işler hizmet alımı mahiyetinde görülmektedir.

Zaten savunmanın sonunda yer alan “Ancak, bundan sonraki temsil, ağırlama ve tören giderleri ile ilgili harcamalarda bulguda yer verilen tenkide dikkat edilecektir.” denilmek sureti ile zaten bulgunun doğru olduğu kabul edilmiş olduğu düşünülmektedir. Konu müteakip yıl denetimlerinde takip edilecektir.

Öneri

Hizmet alımı ve hediyelik eşya alımı mahiyetindeki alımların doğrudan temin yöntemi ile değil ihaleli olarak alınması önerilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz