Kamu ihale Tebliğinin 26.2.  maddesinde ; “Süreklilik arz eden ve birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan hizmet alımlarında, işin devamı sırasında 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre yalnızca işin miktarı artırılarak iş artışı (sözleşme bedelinde artış) yapılabilir. Bu nedenle, işin süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapılması mümkün değildir.” açıklamasına yer verilmiştir.

Bu kapsamda süreklilik arzeden hizmet alımlarında süre uzatımı yapılmak suretiyle iş artışı yapma imkanı bulunmamaktadır. Örneğin 01.01.2019- 31.12.2019 tarihleri arasına kapsayan süreklilik  hizmeti alımında % 20 sınırında kalsa bile sözleşme süresinin uzatılması suretiyle iş artışı yapma imkanı bulunmamaktadır. Bu durumda, yeni yapılacak ihale sürecinin çeşitli nedenlerle uzaması durumunda nasıl hareket edilmesi gerektiği gibi bir soruyla karşılaşılabilir.

Bu durumda süreklilik arz eden bu alımların kesintiye uğratılmamasını teminen, ihale sonuçlandırılıncaya kadar geçecek süre içindeki ihtiyaçların 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) bendindeki “idare tarafından önceden öngörülemeyen olaylar” kapsamında değerlendirilerek, anılan madde hükmü ve 62 nci maddenin (ı) bendinde yer alan esaslar da dikkate alınarak aynı Kanunun 21 inci maddesinin (f) bendi ya da 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen tutarlara kadar olanların bu maddelere göre temin edilebilmesi mümkündür.

Örnek Karar: İşin süresinin uzatılması ile iş artışı yapılmasının mümkün olmadığı hakkında.

Kurulun 2011/UH.II.-3521 sayılı kararı.

İş artışı yalnızca işin miktarı artırılarak, yani sözleşme bedelinin arttırılmasıyla yapılabilir. İşin süresinin uzatılması ile iş artışı yapılması mümkün değildir.

İşin süresinin uzatılmasına ilişkin şartlar ise, Tip Sözleşmenin yukarıda aktarılan 17 nci maddesinde sayılmıştır.

Söz konusu maddeye göre, süre uzatımı, mücbir sebep hallerinde veya idareden kaynaklanan sebeplerle yapılır.

Bu sebepler arasında, hizmet alımı ihalelerinde, birim fiyat sözleşmelerde, idare tarafından yaptırılacak ilave işler nedeniyle iş artışı yaşanması durumuna paralel olarak işin süresinin uzatılması da vardır.

Yukarıda aktarıldığı gibi, Tip Sözleşmenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının atıf yapılan 27 numaralı dipnotunda; birim fiyat sözleşmelerde,“İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.” düzenlemesinin yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz