Avukatlık hizmet alımının ihale mevzuatına tabi olmaksızın satın alınması aşağıya alınan Sayıştay Mali denetim Raporunda sorgulanmıştır.

KONUYA İLİŞKİN BULGU

Belediyenin de kapsamında olduğu 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinde de belirtildiği üzere belediyenin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yürütülmesi gerekmektedir.

Kanun kapsamındaki idarelerimiz Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan istisnai durumlar dışındaki ihtiyaçlarını Kanunun ilerleyen maddelerindeki hükümler doğrultusunda yaklaşık maliyet oluşturarak, şartnameler hazırlayarak, ilan ederek ve isteklilerin katıldığı bir ihale süreci veya doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirmek durumundadırlar.

Kanundaki istisnai durumlar dışında Kanun kapsamındaki idarelerin kendi istedikleri her hangi bir gerçek veya tüzel kişiden Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın alım yapma yönünde kanuni hakları bulunmamaktadır.

Kanunun Temel İlkeler başlıklı 5’inci maddesinde;

“İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.”

Hükmü yer almaktadır.

Kanun kapsamındaki idarelerin istisnalar kapsamında yer almamasına rağmen kendi istedikleri her hangi bir gerçek veya tüzel kişiden alım yapması Kamu İhale Kanunu’nun rekabet, eşit muamele ve saydamlık ilkesini zedeleyecektir.

Belediye denetiminde sözleşmeli veya kısmi zamanlı sözleşmeli olmadığı ve her hangi bir ihale veya doğrudan temine yönelik satın alma işlemi yapılmadığı halde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak bir avukata belediyeyi davalarda savunma hizmeti karşılığında …TL ödemede bulunulduğu tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabı

Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta avukatlık hizmet alımının ihale mevzuatına uygun olarak satın alması yoluna gidileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak

Kamu İdaresi tarafından gönderilen cevapta bulgu konusu edilen hususa itiraz edilmeyerek, avukatlık hizmet alımının ihale mevzuatına uygun olarak yapılacağı belirtilmiştir. Bu husus, 2015 yılı denetimlerinde dikkate alınacak ve izlenecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz