TASFİYE EDİLEN İŞLERİN İHALESİ 21/B PAZARLIK USULÜ İLE YAPILABİLİR Mİ?

 

Kamu ihale sözleşmelerinin tasfiye taleplerine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı görüşleri gelmeye başladı. Artık kararı İDARELER verecek.

Peki tasfiye edilen işlerin ihalesi 21/b PAZARLIK USULÜ İLE YAPILABİLİR Mİ?

Hayır.

ANCAK;

 

25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7144 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin (b) bendine, “beklenmeyen veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut” ibaresi eklenmiştir.

 

Değişiklikle anılan bent, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

Anılan maddenin değişiklik gerekçesi, “4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un “Pazarlık usulü” başlıklı 21 inci maddesinin (b) bendinde yer alan “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması” hükmü yoruma açık olup, değişiklik ile uygulamaya netlik kazandırılması amaçlanmıştır.” şeklindedir.

 

7144 sayılı Kanunla 4734 sayılı Kanunun 21. maddesinin (b) bendine yapılan eklemeler neticesinde anılan maddenin kapsamı epey genişletilmiştir. Bu nedenle özellikle maddeye eklenen “yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde” ibaresi yapım işleri açısından tasfiye edilen işlerin 21/ maddesine göre ihale edilmesinin önünü açabilecektir.

Ancak anılan şartlar oluşmadan sadece işin tasfiye edildiğinden bahisle 21/b ihalesine çıkılması doğru olmayacaktır.

Yine süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları içinidare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması” şartları gerçekleştiği durumda pazarlık ihalesine çıkılması mümkün olabilecektir.

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz