Onarım işlerinde ihale türünün belirlenmesi uygulamada tereddüt konusu olabilmektedir. Esasen yapım tanımı içiresinde yer alan “büyük onarım”ile hizmet tanımı içerisinde yer alan “Bakım ve onarım”ifadeleri bu tereddüde neden olmaktadır.

Bu hususa ilişkin;

Kamu İhale Genel Tebliğin 63.1. maddesinde, “Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı olarak ihale edilmesi gerekmektedir.Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise hizmet alımı olarak ihale edilmesi mümkün değildir.” 

Yine Tebliğin 64.1. maddesinde ise, “4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde, hizmet alımı ve yapım işleri tanımlanırken işler sayma yöntemiyle belirlenmiş ve sayılan yapım işlerine nitelik itibarıyla benzer olan işler de yapım işi kapsamında kabul edilmiştir. Bu çerçevede, yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için, bu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği yanında, uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanması, yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olması, vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması ve istisnalar dışında fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi koşulunun aranması gerekmektedir.” açıklamaları yer almaktadır.

Söz konusu açıklamalar gereği onarım işlerini ikiye ayırarak ihale türünü belirlemek gerekecektir. Buna göre;

1.Bütçe tertiplerine bakılmaksızın makine ve ekipmanın bakım ve onarımının hizmet alımı,

2.Küçük onarımlar da dahil olmak üzere yapıma ilişkin onarımların ise yapım işi,

olarak ihale edilmesi gerekecektir.

Ayrıca yapım işleri arasında ismen sayılmayan bir işin yapım işi olarak kabul edilebilmesi için;

1.Söz konusu işin yapılma tekniğinin ismen sayılan işlere benzerliği

2.Uygulama projesini ya da kesin projeyi de kapsayan teknik şartnameye dayanması,

3.Yapım müteahhidinin deneyiminin arandığı ve onun uzmanlık alanına giren işlerden olması,

4.Vasıfsız işgücünden ziyade ağırlıklı olarak malzeme, makine ve ekipman girdisine ihtiyaç duyulması

5.İstisnalar dışında fen ve sanat kurallarına uygun olarak bir eserin meydana getirilmesi.

Koşulları aranacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz