KİK’ YANSIYAN SOMUT OLAYDA;

işyeri ruhsatının teklif kapsamında sunulup sunulmayacağı hususunda istekliler nezdinde tereddüt doğuran bir düzenleme olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin mevcut ihale dokümanı çerçevesinde isteklilerin teklifleri kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır denilmektedir.

KARARDA;

İdarelerce ihalelere katılım için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin ihale ilanı ile idari şartnamede belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde isteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olarak kabul edilmesi gerektiğine ilişkin 25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de Tip İdari Şartnamelerde yapılan değişiklik sonucunda, Teknik Şartname’de teklif dosyası kapsamında sunulacağı belirtilen belgelerin de yeterlik belgesi olacağı anlaşılmıştır. Ancak İdari Şartname’nin anılan maddesinin uygulanabilmesi için Teknik Şartname’de istekliler tarafından teklifleri ile birlikte sunulması istenilen belgelerin açık ve anlaşılır bir şekilde ortaya konulmuş olması ve söz konusu belgelerin teklif aşamasında sunulup sunulmayacağı hususunda Teknik Şartname’de ve ihale dokümanında istekliler nezdinde tereddüt doğuran düzenlemelerin bulunmaması gerekmektedir. Aksi durumda, ilgili belgelerin sözleşmenin uygulanması aşamasında sunulacağı şeklinde değerlendirme yapmak gerekecektir.

 

..

Teknik Şartname’nin 3.8’inci maddesinin irdelenmesi neticesinde, işyeri ruhsatının yükleniciden talep edildiği, yüklenici kavramının ise 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” biçiminde tanımlandığı, bu aşamada ihaleye katılanların henüz istekli sıfatını haiz olduğu, ayrıca Teknik Şartname’nin anılan düzenlemesinde “yüklenicinin” ifadesi ile başlayan cümlenin, “ihale dosyasında sunulacaktır.” ifadesi ile biten cümleye “ve” bağlacı ile bağlanmış olduğu,  söz konusu düzenlemenin yukarıda aktarılan tespitler çerçevesinde işyeri ruhsatının teklif kapsamında sunulup sunulmayacağı hususunda istekliler nezdinde tereddüt doğuran bir düzenleme olduğu, dolayısıyla söz konusu belgelerin mevcut ihale dokümanı çerçevesinde isteklilerin teklifleri kapsamında sunulmasına gerek bulunmadığı anlaşılmaktadır.

 

Denilmektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz