237 Sayılı Taşıt Kanunu ile Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullere uyulmadan yabancı menşeli ve motor gücü 1600 cc üzerinde araç kiralanması aşağıya alınan Sayıştay Mali denetim Raporunda sorgulanmıştır.

 

… İl Özel idaresi ve diğer il müdürlük hizmetleri için yabancı (ithal) menşeli olan ve/veya motor gücü 1600 cc üzerinde 3 adet araç kiralanıp kullanıldığı tespit edilmiştir.

Kiralama suretiyle edinilebilecek taşıtların nitelikleri ile ilgili olarak, 237 sayılı Taşıt Kanunun 7. maddesinde, “Kullanılacak bu taşıtların, muayyen ve standart tipte, lüks ve gösterişten uzak, memleket yollarına elverişli, ucuz ve ekonomik olanlarından temin olunması şarttır.” denilmiştir.

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in 6. Maddesi gereğince hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station – wagon cinsi taşıt edinilmesi 237/10’uncu maddesi beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı bulunmaktadır. Aynı Esasların 6. Maddesi gereğince Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station – wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyecektir.

Söz konusu düzenlemenin amacının ülke içinde yerli malı otomobil üretiminin artırılması, yabancı sermayeli otomobil firmalarının ülkemize yatırım yapmalarının teşvik edilmesi ve bu kapsamda ülkemizin dış açığının kapatılması olmasından dolayı ilgili mevzuat hükümlerine uyumlu olarak kiralama yapılıp kullanılması uygun olur. Bu meyanda rekabetin tesisi ve sözleşme sürecinde yaşanabilecek sorunların önlenmesi için Sözleşmenin ‘Diğer hususlar’ bölümüne, “Sözleşme kapsamında fiilen 01.04.2006 tarih ve 26126 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan Esas ve Usullere uygun olarak yerli muhteva oranı % 50 ve üzerinde olan motor gücü 1600 cc’nin altındaki araçlar kullanılacaktır.” şeklinde bir düzenleme yapılması uygun olur.

Kamu idaresi cevabı

“Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kiralanan araçlar, bu araçları hizmetlerinde kullanan üst amirlerimizin (vali, vali yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları) isteklerine uygun özellikte olan araçlardan kiralanmıştır. 237 sayılı Taşıt Kanununa aykırı olacağı bilinmeden yapılan bu yanlıştan dönülmüş olup; 2015 yılında araç (9 adet) kiralama ihalesi yapılmış, bu ihalede motor hacimleri 1600 cc’nin altında olup, yerli muhteva oranları % 50’nin üzerindedir.” denilmiştir.

Sonuç olarak

Gerekli düzeltmelerin yapılacağının ifade edilmiş olması olumlu görülmüş ve bu düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı 2015 yılı denetiminde takip edilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz