KİK AYRIŞIK GÖRÜŞÜNDEN ALINTIDIR

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereğince idarelerin ihalelerde rekabeti, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını sağlama konusunda sorumluluğunun bulunduğu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin (b) fıkrasında salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumunda pazarlık usulü ile ihaleye çıkılabileceği, bu fıkra gereğince yapılacak ihalelerde ilan zorunluluğunun olmadığı, en az 3 isteklinin davet edilmesi gerektiği, davet edilenlerin tamamı teklif verebileceği gibi bir ya da bir kaçının da teklif vermesinin mümkün olduğu, rekabetin sağlandığını söylemek için davet edilenlerin tamamının veya belli bir kısmının ihaleye teklif vermeleri gerektiğine ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmadığı, ilansız yapılan pazarlık ihalelerinde (4734 sayılı kanun 21/b, c, f) idareye düşen yükümlülüğün en az 3 isteklinin davet edilmesi gerektiği göz önüne alındığında, rekabetin sağlandığının kabulü için en az 3 isteklinin davet edilmesinin yeterli olduğu, başvuruya konu ihalenin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) fıkrasına göre pazarlık usulü ile gerçekleştirildiği ve ihaleye 3 isteklinin davet edildiği dikkate alındığında, ihalede geçerli tek teklif kalması nedeniyle ihalede gerekli rekabet ortamının oluşmadığının söylenemeyeceği, ayrıca kamu ihale mevzuatında ihaleye sunulan tekliflerin yaklaşık maliyet tutarının belli bir oranında olması gerektiğine ilişkin bir düzenlemenin de bulunmadığı göz önüne alındığında başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

6 YORUMLAR

 1. BIG NEWS: there’s a brand new software being launched today that legally tricks AI chatbots into recommending YOUR website.

  Go check it out here ==>> [Link deleted]

  That’s right: Just imagine…there’s 1.5 billion people using AI chatbots every day.
  What if every time someone…

  -> Searched for “best laptops for my needs”… the AI would show them your website?
  -> Asked ChatGPT for “best doctors in my city”… it would send them to your local client’s business?
  -> Begged Google Gemini for “FAST weight loss”… you guessed it, Gemini would FORCE them to visit your site, display your affiliate offer and fill your pockets full of sales!

  This is a TRAFFIC & SEO revolution unlike anything that’s ever come before.

  This is YOUR chance to legally “hijack” traffic from 1.5 billion AI chatbots users and funnel it straight to any offer, site, product – for yourself or your clients!

  Get your copy here ==>> [Link deleted]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz