Geçici Madde 7
Geçici Madde 7
Kamu İdaresi Türü Belediyeler ve Bağlı İdareler
Yılı 2021
Dairesi 6
Karar No 904
İlam No 97
Tutanak Tarihi 30.3.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Fazla Ödeme

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi ve sorumluların sözlü savunmalarının dinlenmesi sonucunda,

Her ne kadar Denetçi sorgusunda … ihale kayıt numaralı “… Alımı” işinde, Yüklenici tarafından teslimatı yapılan malları taşıyan araçların azami taşıma kapasitelerinin çok üzerinde irsaliyeler düzenlendiği halde Belediye tarafından ayrıca bir tartım yapılmaksızın malın kabulünün yapılması suretiyle kamu zararına neden olunduğu iddia edilmişse de;

Sorumluların savunmalarından ve savunmalara ek belgelerin incelenmesinden,

Yüklenen araçlara ilişkin kantar fişlerinin mevcut olduğu ve her ne kadar işe ilişkin Teknik Şartname’nin 5’inci maddesinde, hakediş ödemelerinin mal kabul tutanakları esas alınarak yapılacağı belirtilmiş olsa da, söz konusu kantar fişlerinin de dosyaya eklendiği, bu çerçevede yapılan ödemenin dayanaklarının fiili durumu gösterir şekilde belgelendirilmiş olduğu,

Araç ruhsatlarında yazılı taşıma kapasiteleri, gerçekleşen taşıma kapasitelerinin oldukça altında kalsa da, araçların hafriyat kasalarının 15 ila 22 metreküp arasında değiştiği, işin konusu olan kırma taş yoğunluğunun ise maden muhteviyatına göre 1,8-2,5 ton/m3 arasında olduğu dikkate alındığında, araç kasalarının tam kapasite ile yüklenmesi halinde 40 tonun üzerinde bir taşıma kapasitesinin ortaya çıkacağının tabi olduğu, kaldı ki, söz konusu ağırlıklara ulaşan malzemenin araçlarca çekilebildiğinin savunma ekinde gönderilen video ve diğer ilişkili içeriklerde sabit bulunduğu,

Ayrıca maden ocaklarının denetiminin Orman Genel Müdürlüğü ve Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapıldığı ve bu çerçevede gün sonunda tartı fişlerinin MAPEG muhasebe ve raporlama sistemine işlenmesi zorunlu olduğundan, maden ocağının şantiyesinden eksik veya fazla mal çıkarılmasının, sistemsel ve haftalık olarak uydu vasıtası ile yapılan haritalama-kübaj hesabı kontrolleri ile önlendiği,

görülmektedir.

Bu itibarla, teslimatı yapılan malların fiilen gerçekleşen tonajları üzerinden irsaliye düzenlenmiş olduğundan ve bu çerçevede alınmamış bir mal karşılığında İdarece ödeme yapılması söz konusu olmadığından …-TL ödeme hakkında ilişilecek husus bulunmadığına 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz