proje ve mahal listesi uyuşmazlığı
proje ve mahal listesi uyuşmazlığı
Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2021
Dairesi 2
Karar No 35759
İlam No 137
Tutanak Tarihi 21.3.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Yeni birim fiyat

… yüklenimindeki … Onarım İşi’nde “52.150.1081 Poz Numaralı istifli taş tahkimat yapılması” yeni iş kaleminin hazırlanmasında;

52.150.1081 numaralı poz ile üretilen tahkimat taşının naklinde yoğunluğun 1,8 değeri esas alınması gerekirken 2 değerinin esas alındığı ve 52.150.1081 numaralı yeni pozun fiyat tespiti yapılırken İhale Dokümanı eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinin 5 numaralı fıkrasına aykırı şekilde yeni fiyat oluşturulduğu görülmüştür.

… Onarım İşi’nde ocaktan iş mahalline tahkimat taşının nakliye hesabında yoğunluğun (ton/m3) Taşıma İşleri Teknik Şartnamesine uygun şekilde 1,8 değeri esas alınması gerekirken 2 değerinin esas alınması sonucunda fazla ödemede bulunulmak suretiyle kamu zararına sebebiyet verildiği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, 52.150.1081 numaralı yeni pozunun fiyat tespiti yapılırken İhale Dokümanı eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinin 5 numaralı fıkrasına aykırı şekilde yeni fiyat oluşturulduğu görülmüştür.

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’inci maddesinin 5 Numaralı fıkrasında; “…yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunması halinde, bu madde kapsamında hesaplanan yeni birim fiyat; yüklenici tarafından benzerlik gösteren iş kalemi için teklif edilen birim fiyatın, idarece aynı iş kalemi için resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyata oranı (0,90’ı aşmamak üzere) ile yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın çarpılması sonucunda elde edilen tutarı geçemez. Yüklenicinin teklifi kapsamında yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kaleminin bulunmaması halinde ise, yeni birim fiyat; yeni iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak hesaplanan birim fiyatın %90’ını geçemez.” Denilmiştir.

52.150.1081 numaralı yeni pozunun yeni fiyat hesaplanırken sözleşmesinde öngörüldüğü üzere % 15 müteahhit karı eklendiği, ancak ödenecek tutarın müteahhit karlı tutarın yüzde 90’ını geçemeyeceği kuralının işletilmediği anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, … yüklenimindeki … Onarım İşi’nde iş artışı kapsamında ödenen “52.150.1081 Poz Numaralı istifli taş tahkimat yapılması” yeni iş kaleminin hazırlanmasında; 52.150.1081 numaralı poz ile üretilen tahkimat taşının naklinde yoğunluğun 1,8 değeri esas alınması gerekirken 2 değerinin esas alınması, İhale Dokümanı eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinin 5 numaralı fıkrasına aykırı şekilde yeni fiyat oluşturulması sonucunda … TL kamu zararına sebebiyet verilmişse de, bu tutarın … tarih ve … yevmiye numaralı Muhasebe İşlem Fişi ile tehsil edildiği ve bütçeye gelir kaydedildiği anlaşıldığından ilişilecek bir husus kalmadığına;

İşbu ilamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 55’inci maddesi uyarınca Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oybirliği ile,

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz