sözleşmenin tek taraflı feshi
sözleşmenin tek taraflı feshi

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre istenilecek belgeler

  Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmet alımı ihaleleri ile yaklaşık maliyetine bakılmaksızın taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma işleri ve sigortacılık hizmet alımı ihalelerinde Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarı ile eşik değer arasında olan ihalelerde Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan ihalelerde (Değişik:15/7/2012-28354 R.G./ 4 md.) Yaklaşık maliyeti 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan ve hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilen danışmanlık hizmet alımlarında Yaklaşık maliyeti eşik değere eşit veya bu değerin üzerinde olan Muhasebe, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlara ilişkin hizmet alımı ihalelerinde
Mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur
İş deneyimini gösteren belgeler İstenebilir[1]

 

İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur İstenilmesi zorunludur
 

Kapasite raporu[2]

İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir
Kalite ve standarda ilişkin belgeler İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir Sadece kalite yönetim sistem belgesi istenebilir İşin niteliği dikkate alınarak istenebilir
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler İstenemez İstenebilir İstenilmesi zorunludur İstenemez İstenebilir

 

 

[1](Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 34 md) (Bu değişiklik 1/9/2011 tarihinde yürürlüğe girer)   Yaklaşık maliyeti, 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarına eşit ve bu tutarın üzerinde olan taşımalı ilköğretim kapsamında yapılan öğrenci taşıma hizmet alımı ihalelerinde iş deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

[2]Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ve” ibaresi 20/06/2021-31517 R.G./10. md. ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz