Teknik Şartname’nin “Araçların Çalıştırılmasına Yönelik Hususlar” başlıklı 4’üncü maddesi gereğince, sözleşme süresi boyunca çalıştırılacak tüm araçların ve iş makinalarının sevk ve idaresinin idareye ait olacağı, araçların, mesai saatleri veya mesai saatleri dışında (görev harici) idarenin belirleyeceği yerde bulunacağı, araçların tasarrufunun sözleşme süresi boyunca idareye ait olacağı, yüklenicinin, idarenin izni olmadan herhangi bir kullanım hakkı olmayacağı ve ihale kapsamında çalışacak araçların 7 gün 24 saat idarenin hizmetinde olacağı dikkate alındığında, işin ifası süresince araçlara ilişkin tasarruf hakkının tamamen idare üzerinde olduğunun anlaşılabileceği, yüklenicinin herhangi bir kusuru bulunmaksızın sadece idareden kaynaklanan nedenlerle araçların hizmet verememesi haline ilişkin sorumluluğun yükleniciye atfedilemeyeceği, dolayısıyla idare tarafından herhangi bir nedenle çalıştırılmayan araçlara hakediş ödenmeyeceğine yönelik incelemeye konu düzenlemenin 4735 sayılı Kanun’da hüküm altına alınan kamu sözleşmelerinin taraflarının, sözleşme hükümlerinin uygulanmasında eşit hak ve yükümlülüklere sahip olduğu ilkesine aykırılık teşkil ettiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin bahse konu iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz