YAPIM İŞLERİNDE TEMİNAT SÜRESİNİN  BELİRLENMESİ

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Teminat süresi” başlıklı 42. Maddesinde; “Geçici kabul ile kesin kabul tarihi arasında geçecek süre teminat süresidir. Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa on iki aydan az olamaz. Ancak sözleşme kapsamında yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir veya eksiltilebilir. Bu süreler sözleşme veya eklerinde belirtilir.” Hükmü yer almaktadır.

İşlere  ait sözleşmenin tip sözleşmenin “Teminat süresi” başlıklı 20. Maddesinde, “Teminat süresi …ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” düzenlemesi yapılmıştır.

Bu çerçevede teminat süresi ile ilgili düzenlemelere göre bu sürenin 12 aydan az olmaması gerekmektedir. 12 aydan farklı bir sürenin belirlenmesi halinde bu süreye etki eden hususlar ile etki sürelerinin de sözleşmede belirtilmesi gerekmektedir. Sözleşmelere ve eklerine bakıldığında teminat süresinin belirlenmesine yönelik olarak sözleşme ve eklerinde herhangi bir gerekçe belirtilmediği görülmektedir.

İdare tarafından teminat süresi herhangi bir gerekçe ortaya konulmadan 24, 23, 48 ay olarak sözleşme maddesine yazılması ve sürenin bu şekilde uzun belirlenmiş olması yükleniciye sözleşme bedeline dahil giderler dışında ilave maliyetler yüklenmesine neden olmaktadır.

Teminat süresi ancak yapım işiyle birlikte ifası istenen montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait teminat ve/veya garanti süreleri işlerin özelliğine göre arttırılabilir. Artırılması halinde bu sürelerin sözleşme veya eklerinde belirtilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan işlem ihale mevzuatına aykırılık teşkil edecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz