yüksek fen kurulu kararları
yüksek fen kurulu kararları

Kamu İhale Kurumuna itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesinin ön koşulu, idareye usulüne uygun olarak şikâyet başvurusunda bulunulmasıdır.

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddiasının idarece düzenlenen fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin olduğu, başvuru sahibi tarafından şikâyete konu edilen söz konusu ihale dokümanı düzenlemesinin, aynı şekilde İhale İlanı’nın 5’inci maddesinde de yer aldığı görülmüş olup,  anılan iddianın ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 55’inci maddesinin birinci fıkrasında, idareye şikâyet süresinin, ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren anılan Kanun’un 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gün olduğu, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki düzenlemesinden, idareye şikâyet başvuru süresinin ihale dokümanının ilana yansıyan hükümleri için ilk ilan tarihini izleyen günden itibaren başlayacağı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, ihale dokümanının ilana yansıyan hükümlerine yönelik söz konusu iddiaya ilişkin olarak ihale ilan tarihi olan 20.04.2022 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulması gerekirken, bu süre geçirildikten sonra 12.06.2023 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş olup, başvuru süresi sona erdikten sonra şikâyete konu edildiği anlaşılan bahse konu iddianın 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz