Toplantı No 2023/052
Gündem No 22
Karar Tarihi 18.10.2023
Karar No 2023/MK-211
BAŞVURU SAHİBİ:
Ulukar Altyapı ve Üstyapı İnş. San. Tic. A. Ş. – Yaşar Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı
İHALEYİ YAPAN İDARE:
Selçuklu Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/244445 İhale Kayıt Numaralı “Selçuklu Sporcu Seçme Ve Yetiştirme Merkezi İkmal Yapım İşi” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Selçuklu Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü tarafından yapılan 2023/244445 ihale kayıt numaralı “Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İkmal Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Ulukar Altyapı ve Üstyapı İnş. San. Tic. A. Ş. – Yaşar Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 22.06.2023 tarihli ve 2023/UY.I-919 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı Ulukar Altyapı ve Üstyapı İnş. San. Tic. A. Ş. – Yaşar Konut İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 28.09.2023 tarihli E:2023/1440, K: 2023/1675 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, Selçuklu Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nce 11.05.2023 tarihinde belli istekliler arasında ihale usulüyle gerçekleştirilen “Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi İkmal Yapım İşi” İhalesi’ne davacı şirketler tarafından iş ortaklığı şeklinde iştirak edilerek ön yeterlilik başvurusunda iş ortaklığı beyannamesinin ihaleyi gerçekleştiren idareye sunulduğu, ihaleye toplamda 3 isteklinin teklif sunduğu, davacı şirketlerin iş ortaklığı olarak en avantajlı teklifte bulunduğu, teklif zarflarının sunumu aşamasında davacı şirketlerin iş ortaklığı beyannamesini sunmadıklarının tespiti üzerine, anılan eksiklik nedeniyle teklifin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği ve ihalenin en avantajlı 2. teklifte bulunan müdahil Zirve Petrol A.Ş.’nin uhdesinde kaldığı, davacı şirketlerin şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu, dava konusu 22.06.2023 tarih ve 2023/UY.I-919 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı ile idari şartnamede iş ortaklığı olarak teklif veren istekliler tarafından sunulması zorunlu olan iş ortaklığı beyannamesinin sunulmadığı belirtilerek davacıların teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata ve ihale dökümanı düzenlemelerine aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle iddianın yerinde olmadığına karar verildiği görülmektedir.

Yukarıda metnine yer verilen mevzuat hükümleri ile dosya içerisinde yer alan tüm bilgi ve belgeler birlikte değerlendirildiğinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 37. maddesinde, tekliflerin değerlendirilmesinde, belgeleri eksik olduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği, ancak, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması durumunda idarece belirlenen sürede isteklilerden eksik bilgilerin tamamlanmasının yazılı olarak istenileceği hükmüne yer verilmiş olup, olayda, davacı şirketler tarafından ön yeterlilik aşamasında iş ortaklığı beyannamesinin idareye sunulduğu, teklif sunma aşamasında anılan belgenin sunulmadığı, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, zira sunulan teklifin esasına tesir etmeyen ve ihale komisyonunca istenilmesi halinde kolaylıkla tamamlatılabilecek bir eksiklik olduğu, bu hususun rekabet ortamına zarar verebilecek nitelikte de olmadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde “Başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verilir. Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, bu talep tarihini izleyen otuz gün içinde Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesi yapılır ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemez. Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez. Bu fıkranın (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel hiçbir durumda iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Mahkeme kararı sonrasında, başvuru sahibinin itirazen şikâyete konu iddiasında haklı olduğu tespit edildiğinden,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda yer verilen 53’üncü maddesinin (j) fıkrasının 9’uncu alt bendinde, başvuru sahibinin iddialarının tamamında haklı bulunması halinde, Kurul kararı ile itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine karar verileceği, Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi üzerine, Kurum tarafından itirazen şikâyet başvuru bedelinin iadesinin yapılacağı ve son ödeme tarihine kadar geçen süre için faiz işlemeyeceği, diğer hallerde ise başvuru bedelinin iade edilmeyeceği hüküm altına alınmış olduğundan itirazen şikâyet başvuru bedelinin başvuru sahibine iadesine yönelik Kurul kararının bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kuruma yazılı talebi halinde itirazen şikâyet başvuru bedelinin (109.370,00 TL) iade edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1- Kamu İhale Kurulunun 22.06.2023 tarihli ve 2023/UY.I-919 sayılı kararının iptaline,

 

2- 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 

3- Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumu’na yazılı talebi halinde iadesine,

 


Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

6 YORUMLAR

 1. You are in reality a good webmaster. This web site loading speed is amazing.

  It seems that you’re doing any distinctive trick.
  Furthermore, the contents are masterpiece.
  you’ve performed a magnificent activity in this
  subject! Similar here: bezpieczne zakupy and also here: Tani sklep

 2. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains.
  If you know of any please share. Appreciate it! You can read similar art here:
  Najlepszy sklep

 3. Hey there! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to
  get my site to rank for some targeted keywords but I’m
  not seeing very good gains. If you know of any
  please share. Kudos! I saw similar art here: GSA Verified List

 4. Hi there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO?

  I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not
  seeing very good gains. If you know of any please share.
  Appreciate it! You can read similar text here: Escape rooms

 5. I’ll right away grab your rss as I can not in finding your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please allow me realize in order that I may subscribe. Thanks<a href="[Link deleted]

 6. Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
  good success. If you know of any please share. Thanks!

  I saw similar text here: blogexpander.com

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz