yüksek fen kurulu kararları
yüksek fen kurulu kararları

İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamaz.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemelerinden; yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirilmesinde aranılacak kriterlerin, idareler tarafından ihale ilanında ve idari şartnamede açıkça belirtilmesi gerektiği, teknik şartnamede ise ihale konusu işin teknik kriterlerine yer verileceği, idari şartnamede yeterlik kriteri olarak belirlenmeyen, ancak sözleşmenin yürütülmesi aşamasında işin yerine getirilmesi için gerekli olduğu öngörülen mesleki ve teknik yükümlülüklere yönelik düzenlemelerin de teknik şartnamede yapılacağı,  İdari Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile Teknik Şartname’de belirtilen belgelerin yeterlik kriteri olarak dikkate alınabilmesi için anılan belgelerin İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde açıkça düzenlenmesi gerektiği, ayrıca İdari Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde bu Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 7.5.4’üncü maddesinde bu Şartname’nin 7’nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgelere ilişkin bir düzenlemeye yer verilmediği, anılan Şartname’nin 7.5.5’inci maddesinde ise İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgelerin tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmayacağının açıkça belirtildiği görülmüştür.

Bu itibarla, İdari Şartname’nin 48’inci maddesi ile Teknik Şartname’nin 7’nci maddesinde yüklenici firmanın hastanede mevcutta kurulu olan yangın algılama ve ihbar sistemlerine ait distribütörden alınmış ıslak imzalı ve kaşeli yetki belgesi ile TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesinin (TS-12849) yeterlik bilgileri tablosunda beyan edileceği belirtilmekle birlikte, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde ve ayrıca 7.5.4’üncü maddesinde söz konusu belgelere ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, dolayısıyla anılan belgelerin başvuru konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenmediği, bu sebeple, İdari Şartname’nin 7’nci maddesinde yeterlik kriteri olarak düzenlenmeyen hususlara yönelik yeterlik bilgileri tablosunda herhangi bir bilgi/belge beyanında bulunulması ve sonrasında belge sunulmasının beklenemeyeceği, ayrıca iddia konusu hususun sözleşmenin yürütülmesi aşamasına yönelik olduğu anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz