proje ve mahal listesi uyuşmazlığı
proje ve mahal listesi uyuşmazlığı

 

4735 SAYILI KANUN’A EKLENEN GEÇİCİ 7’NCİ MADDE NE GETİRİYOR

1.Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı getiriyor. Mal  ve hizmet alımlarına ilişkin düzenleme yok.

  1. İhale tarihi 01/03/2023 öncesi olacak ve maddenin yürürlüğe gireceği tarih itibari ile geçici kabulü onaylanmamış olacak.
  2. 01/01/2024 tarihi sonrası 31/12/2024’e kadar yapılacak  imalatlara  fiyat farkı verilecek.
  3. Kapsama giren işlere 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecek.

4.Sözleşmesinde fiyat farkı olan işlerde B katsayı 1,00’a kadar, olmayan işlerde, Yİ-ÜFE genel endeksinin ihale tarihi ile 01/01/2024 sonrasında fiyat farkının hesaplanacağı aya ait artışın %15’ine kadar fiyat farkı verilecek.

Bu oranlar Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek.

TOKİ işlerinde katsayı1,15’e kadar artırılabilecek.

5.TASFİYE, SİCİL AFFI, TEMİNAT VE GÜNCELLEMELERE İLİŞKİN BİR DÜZENLEME YOK.

6.Uygulama için Kararnamenin çıkması gerekiyor.

 

4735 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7’nci madde önergeyle aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Görüşülmekte olan 79 sıra sayılı Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesiyle 4735 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7’nci maddenin birinci fıkrasında yer alan “sonra (bu tarih dâhil)” ibaresinin “31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil” şeklinde değiştirilmesini ve aynı fıkranın (a) bendine aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif ederiz. “Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15’e kadar artırılabilir.”

Gerekçe: Önergeyle ek fiyat farkı ödenebilecek dönemin bitiş tarihinde belirlilik sağlanmaktadır. Artan konut talebinin karşılanmasına yönelik olarak toplu konut işlerinin 2024 yılı içerisinde ivedilikle tamamlanması amacıyla nitelikli ve yoğun işçilik gerektiren ve maliyet artışlarının diğer imalatlara göre daha yüksek olduğu tünel kalıp sisteminin kullanıldığı toplu konut yapım işlerinde ek fiyat farkı ödemesine ilişkin katsayı tavanı farklılaştırılmaktadır.

BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul edilmiştir. Kabul edilen önerge uyarınca 40’ıncı maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… 40’ıncı madde kabul edilmiştir.

BUNA GÖRE;

TOKİ tarafından yapılan konut işlerinde katsayı diğerlerinden farklı olarak 1,00 yerine 1,15’e kadar arttırılabilecektir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz