doğrudan temin limiti 2023
doğrudan temin limiti 2023

Parasal Limitler ile İlgili Kanuni Bilgiler

4734 Saylı Kanunun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı  67. maddesinde  “Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmî Gazetede ilân edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz. Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, olağanüstü hallerde, belirtilen tarihin dışında da Kurumun teklifi üzerine  (Değişik ibare: 9/7/2018-KHK-703/171 md.) Cumhurbaşkanı kararı ile güncellenebilir.” şeklindedir.

Yine 6527 sayılı Kanunun 14. maddesi ise; “Muhtelif mevzuatta Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) ve Üretici Fiyat Endeksine (ÜFE) yapılmış olan atıflar, Kurumca hesaplanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksine (Yİ-ÜFE), tarım sektörü TEFE ve ÜFE’ye yapılan atıflar Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksine yapılmış sayılır.” şeklindedir.

Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler, doğrudan temin limiti 2024 için değerler 01.02.2024– 31.01.2024 dönemini kapsar ŞEKİLDE GÜNCELLENECEKTİR.

Parasal Limitlerin Güncellenmesi

Doğrudan temin limiti 2024 değerleri ile ilgili olarak yayınlanan tebliğ ve yürürlüğe giriş şekilleri şöyledir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda yer alan eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesine ilişkin 2024/1 sayılı Kamu İhale Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Şubat 2024 tarihinde  yürürlüğe girecektir.

4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitlerin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranında (%44,22) arttırılarak güncellenmesidir.

Bu çerçevede 4734 Saylı Kanunun “Eşik değerler ve parasal limitlerin güncellenmesi” başlıklı madde gereği doğrudan  temin, pazarlık sınırı, diploma katsayıları ve diğer değerler %44,22 oranında arttırılarak güncellenecektir.

DoğrudanTemin Limitleri

1 Şubat 2024 tarihinde yürürlüğe girecek olan doğrudan temin limitleri ile ilgili değerler ve sınırlar şu şekildedir.

Büyükşehir Doğrudan Temin Limiti 622.756 TL

Büyükşehir Olmayan Doğrudan Temin Sınırı 207.453 TL 

21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen sınır 2.076.109 TL 

Diploma Tutarı 2.304.516-TL 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz