ihalenin iptali
ihalenin iptali
Akaryakıt Girdisi Bulunan Hizmet Alımı ve Yapım İşi Sözleşmelerinde ÖTV’den Kaynaklı Fiyat Farkı Hesabı Hakkında

Kurumumuza yapılan başvurulardan, ilanı veya duyurusu 26/3/2022 tarihinden önce yapılmış olan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımı ve yapım işi ihalelerine ilişkin sözleşmelerde, akaryakıt girdilerine ilişkin Özel Tüketim Vergisi’nde (ÖTV) meydana gelen değişikliklere bağlı olarak yapılan fiyat farkı hesaplamalarında tereddüt oluştuğu görülmüştür.

Bilindiği üzere, “Özel Tüketim Vergisi Değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı Hakkında” alınan 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararı ile, hizmet alımı ve yapım işlerinde sözleşme konusu iş kapsamında ağırlıklı olarak kullanılan akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de değişiklik meydana gelmesi ve bu değişikliğin bayi satış fiyatlarında artış veya azalış meydana getirmesi durumunda, söz konusu değişiklikten kaynaklanan fiyat farkının hesaplanma yöntemi açıklanmıştır.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı üzerine alınan 20/2/2019 tarihli ve 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararı ile de, bu sözleşmelerde, akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farkı hesabına ilişkin yeni kurallar getirilmiş ve “…4) Bu Kararın, 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulandığı dönem için geçerli olmasına, bu dönemde ÖTV’de meydana gelen değişiklikler nedeniyle 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararının uygulanmamasına, anılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerinin herhangi bir nedenle uygulanmaması durumunda 6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararında yer verilen esasların dikkate alınmasına,…” karar verilmiştir.

21/12/2021 tarihli ve 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda “bu Karar kapsamında belirlenecek özel tüketim vergisi tutarlarının, her bir mal itibarıyla 2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarına ulaştığında 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlükten kalkmış sayılacağı” düzenlenmiştir.

Bu çerçevede; ilanı veya duyurusu 26/3/2022 tarihinden önce yapılmış olan ve ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen hizmet alımı ve yapım işi ihalelerine ilişkin sözleşmelerin fiyat farkı hesaplamalarında,

1- 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararının uygulama döneminin tespitinde, hizmet alımı ve yapım işi sözleşmelerinin girdisi olan her bir akaryakıt ürünü için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan ÖTV tutarının, aynı akaryakıt ürünü için 2/4/2020 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarına ulaşıp ulaşmadığına bakılarak karar verilmesi gerekmektedir. (Örneğin motorin için 25/12/2021 tarihinde bu tutara ulaşılmış olup anılan tarihten sonra 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararının uygulaması sona ermiştir.)

2- 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararının uygulamasının sona erdiği tarihten sonra  akaryakıt girdisinin nev’ine uygulanan ÖTV’de meydana gelen değişikliklerle ilgili olarak 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararına göre işlem tesis edilmesi  gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

6/5/2015 tarihli ve 2015/DK.D-86 sayılı Kurul Kararı’na erişim için tıklayınız.

20/2/2019 tarihli ve 2019/DK.D-48 sayılı Kurul Kararı’na erişim için tıklayınız.

14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na erişim için tıklayınız.

21/12/2021 tarihli ve 4938 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na erişim için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz