kamu ihale avukatı
kamu ihale avukatı

Elektronik Kesin Teminat Mektuplarının Takasbank Üzerinden Sunulabilmesi Hakkında Duyuru

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin “Kesin teminat mektupları” başlıklı Ek 1 inci maddesinde; “(1) Uygulama yönetmelikleri ile bu Yönetmelik uyarınca ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sözleşme imzalanmadan önce verilecek kesin teminat mektupları 21 inci maddenin ikinci fıkrasında belirlenen yönteme uygun olarak düzenlenebilir. Söz konusu belgelerin elektronik ortamda sunulmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir ve Kurumca bu hususta zorunluluk getirilebilir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu kapsamda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında düzenlenecek olan elektronik kesin teminat mektuplarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üzerinden iletilebilmesine yönelik geliştirme 22.01.2024 tarihinden itibaren devreye alınacaktır.

Takasbank üzerinden elektronik kesin teminat mektubu sunulabilmesi için aşağıdaki adımlar izlenmelidir:

  • İlgili idare tarafından EKAP’ ta yer alan “Kesin teminat mektupları” menüsünden elektronik kesin teminat mektupları sunabilecek isteklilerin belirlenmesi gerekmektedir.
  • İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından,
    • EKAP’ta kullanıcı sayfasından ilgili ihaleye ilişkin İKN seçilip teminat işlemleri menüsünden Referans Numarası alınmalıdır.
    • Kesin teminat mektubu alınacak bankaya, Referans Numarası ile başvurarak elektronik kesin teminat mektubu düzenleme talebi iletilmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz