proje ve mahal listesi uyuşmazlığı
proje ve mahal listesi uyuşmazlığı

İhale dokümanında; yurtdışında düzenlenecek olan fuar, kongre, sempozyum, teknik inceleme gibi etkinliklerde 5 personele, yol hariç 5 günlük eğitim programı uygulanacağı ve bu seyahatlerle ilgili ulaşım, konaklama, yemek gibi masrafların teklif fiyatına dahil olduğu düzenlemesine yer verildiği, anılan düzenlemede söz konusu giderlere ilişkin olarak eğitimin hangi ülkede yapılacağı ve giderlerin neler olduğuna ilişkin detaylı açıklama yapılmadığı, bu sebeple maliyet hesabının yapılamadığı, anılan düzenlemenin belirsizliğe sebep olduğu, 4734 sayılı Kanun’da yer alan Temel İlkelerden biri olan şeffaflık ilkesine aykırı olduğu, söz konusu gezi giderlerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre % 25 oranındaki yüklenici karının %15 ini oluşturan genel gider sınırını aştığı,

Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yer alan düzenlemeden ihale konusu iş kapsamında Karayolu bakım onarım teknikleri, bakım onarım araç ve ekipmanlarındaki gelişmeler ile rutin bakım ve kar mücadelesi çalışmalarının özel sektör marifetiyle yapılan ülkelerdeki uygulamaların yerinde görülmesi amacıyla yurtdışında düzenlenecek olan fuar, kongre, sempozyum, teknik inceleme vb. gibi etkinliklere 5 günlük süreyle 5 personele eğitim uygulanacağı ve bu işin tüm giderlerinin yükleniciye ait olacağının anlaşıldığı, söz konusu etkinliklerin nerede, ne zaman yapılacağı ile konaklama ile seyahate ilişkin detaylara ilişkin dokümanda düzenlemelerin yer almadığı görülmüştür.

İdarelerce, teklif fiyatın oluşumunu etkileyecek hususlara ihale dokümanında tereddüde mahal vermeyecek açıklıkta yer verilmesi gerekmektedir. Bu yöndeki bir yaklaşımın, isteklilerin teklif fiyatlarını sağlıklı oluşturabilmeleri yanında temel ilkeler arasında yer alan rekabet ilkesinin tesisine de hizmet edeceği açıktır. Bu çerçevede, isteklilerin tekliflerini oluşturmasını etkileyecek nitelikte olan söz konusu Sözleşme Tasarısı düzenlemesindeki geziye ilişkin olarak maliyet hesabı yapılmasına imkan veren gerekli bilgilere ihale dokümanında açıkça yer verilmemesi hususunun isteklilerin tekliflerini hazırlamalarında tereddüde düşüreceği, dolayısıyla ihalede rekabetin oluşmasını engelleyecek nitelikte olduğu, ayrıca kamu çalışanlarının hizmet gereği yapacakları yurt dışı gezi ve eğitim görevlendirmelerinin ne şekilde yapılacağının ilgili mevzuatında düzenlendiği, dolayısıyla mevcut yapım işi kapsamında hazırlanan dokümanda bu hususlara ilişkin düzenleme yapılmasının uygun olmayacağı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz