sözleşmenin tek taraflı feshi
sözleşmenin tek taraflı feshi

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunabilirler…” hükmü yer almaktadır.

İdarece teklifi sınır değerin altında olan başvuru sahibi istekli Serkan Deveci ve Vahdeddin Kasap’a “Aşırı düşük teklif sorgulama” konulu yazı ile ekinde “Toroslar Edaş’a ait AG-OG Hatlarında İzole Sepetli Vinç Kullanılarak Topraklama Yapılması” ve “Galvanizli Demir Direk Montajı” iş kalemlerine ilişkin örnek analiz formatının 19.01.2024 tarihinde EKAP üzerinden tebliğ edildiği, idare tarafından 30.01.2024 tarihli ihale komisyon kararı ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği hususu kapsamında ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan başvuru sahibi istekli Serkan Deveci üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak ise Ali Aytaç Kaya’nın belirlendiği görülmüştür.

Aktarılan mevzuat hükümleri incelendiğinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazının başvuru sahibi istekliye EKAP üzerinden tebliğ edildiği, bunun üzerine söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasını idareye sunmama imkanı varken aşırı düşük teklif açıklamasını sunduğu, idarece ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği hususu kapsamında aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan anılan istekli üzerinde ihalenin bırakıldığı, isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunması sonrasında ihalenin üzerinde bırakılmasına rağmen şikayet başvurusunda bulunduğu dikkate alındığında somut olaya ilişkin olarak anılan isteklinin hukuki menfaatinin bulunmadığı, buradan hareketle anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunarak ihalenin üzerinde bırakılmasından sonra yaptığı açıklamanın mevzuata aykırı olduğu iddiasıyla başvuruda bulunmasının anılan Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkeleri zedeleyeceği, bununla birlikte anılan isteklinin, kendisi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması aleyhine yaptığı söz konusu şikayet başvurusu ile ihalede yaptırımsız olarak kendi teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını amaçladığı anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz