Yukarıda aktarılan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67’nci maddesindeki düzenlemenin; sadece gelecek yıllara yaygın hizmet alımları için bir sınırlama getirdiği, anılan Kanun hükmünün amacının ise belediyelerin gelecek yıllara yaygın yüklenme yapmalarına olanak tanırken bir sonraki mahalli idareler dönemini uzun süreli borç altına sokma ihtimalini asgarî bir düzeye indirmek olduğu anlaşılmaktadır.

Başvuru sahibinin iddiasına yönelik, Yüksek Seçim Kurulu Kararı çerçevesinde mahallî idareler genel seçimlerinin 31.03.2024 tarihinde gerçekleşeceği göz önüne alınarak yapılan incelemede;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun yukarıda aktarılan 67’nci maddesi uyarınca gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri bakımından somut olay bakıldığında, 31 Mart 2024 tarihini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yapılabileceği, ancak, başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nda işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 9 ay, işe başlama tarihinin ise sözleşme imzalanmasından itibaren 5 gün olarak düzenlendiği, bu çerçevede; ihale konusu hizmet işinin yıllara yaygın olmaması, ihale konusu işin süresinin aynı takvim yılı içerisinde başlayıp, aynı yıl içerisinde sonlanacağı ve bu sürenin seçimin yapılacağı takvim yılı içerisinde kaldığı hususları birlikte göz önüne alındığında, ihale konusu işin söz konusu madde kapsamının dışında değerlendirilmesi gerektiği, bu nedenle şikâyete konu ihalenin gerçekleştirilmesinin anılan mevzuata aykırılık teşkil etmediği anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz