sözleşmenin tek taraflı feshi
sözleşmenin tek taraflı feshi
Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2018
Dairesi 1
Karar No 10913
İlam No 281
Tutanak Tarihi 14.9.2023
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

 


 

Aynı işin farklı bir ihale kapsamında yüksek fiyatla yaptırılması

… tarihli ve … sayılı ilamın 6/B maddesiyle raporda yazılı hususlar ile rapor eki belgeler konu hakkında hüküm tesis edilmesi için yeterli olmadığından konu ile ilgili daha ayrıntılı bir çalışma yapılarak sonucunun düzenlenecek ek raporla daireye intikali için hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

Yargılamaya esas ana raporda … Bölge Müdürlüğü tarafından … tarihinde … AŞ’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşi kapsamında olan çelik oto korkuluk imalatı ve montajı ile termoplastik boya işinin bir gerekçe olmadan yapılmadığı ve aynı işlerin Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen farklı bir ihale kapsamında daha yüksek fiyatla yaptırılması sonucu … TL kamu zararına sebep olunduğu iddia edilmişti.

Hüküm dışı kararı sonrası hazırlanan ek raporda ise;

Anılan iş kapsamında … m çelik oto korkuluk imalatı yapılması öngörüldüğü,

… yılında söz konusu imalatların anılan iş kapsamında yapılmayıp bölge geneli oto korkuluk ihalesi kapsamında yapıldığı tespitinden hareketle; … tarihinde …AŞ’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşi, … tarihinde … Şti. ve … AŞ İş Ortaklığına ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşi ve … tarihinde … AŞ’ye ihale edilen … TL sözleşme bedelli … İşi kapsamında yapılan imalatların sorgu konusu edildiği ve kamu zararı hesabının ise genel oto korkuluk ihalesi kapsamında asıl işin kapsadığı mahallerin tamamında yapılan oto korkuluk işleri esas alınarak yapıldığı,

… Genel Müdürlüğünün … tarihli ve … sayılı yazısı ile Bölge Müdürlüklerince yapılacak oto korkuluk ihalelerinin bundan sonra performansa dayalı olarak yapılmasının bildirildiği ve mevcut işin bünyesinde bulunan oto korkuluk tiplerinin Genel Müdürlükçe uygulamadan kaldırılıp yerine performans sınıfına göre oto korkuluk sistemlerinin seçim ve kullanma kriterlerinin belirlendiği,

Sorguda mukayeseye konu edilen oto korkuluk imalatlarının ağırlıklı kısmının … yılından sonra yapılan performans sınıfına dayalı oto korkuluk imalatları olduğu,

Mevcut sözleşmenin kapsamında yer alan ve ihalenin yapıldığı … yılının şart ve özelliklerine göre birim fiyat tarifleri ve analizleri oluşturulan oto korkuluk imalatları ile … yılından sonra Genel Müdürlük talimatına göre sahada gerçekleştirilen performans sınıfına dayalı oto korkuluk imalatlarının birim fiyat tarifleri ve analizleri karşılaştırıldığında teknik özellik ve yapım şartlarının birbirinden farklılık arz ettiğinin anlaşıldığı,

Farklı teknik özellik ve ekonomik değere sahip iki imalatın karşılaştırılmasının doğru olmadığı,

ifade edilmiştir.

Sorguda kamu zararı söz konusu imalatların rayiç bedelinden daha yüksek bir fiyatla yaptırıldığına ilişkin bir tespit olmaksızın farklı teknik özellik ve ekonomik değere sahip iki imalatın karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Bu nedenle kamu zararı tespiti yerinde değildir.

Ayrıca … tarihli ve … sayılı … konulu … sayılı İç Genelge’de;

“…

Yapım, bakım ve onarım sahalarında yapılacak çalışmalarda işaretlemelerin yeterli düzeyde ve standartlara uygun olarak yapılmasını, bu kesimlerde can ve mal güvenliğinin yeterli düzeyde sağlanmasını ve hukuki müeyyidelerle karşılaşılmamasını teminen yapım, bakım ve onarım çalışmalarının yürütüldüğü kesimlerde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

12. Trafik altında sürdürülen yol yapım çalışmalarında mümkün mertebede uzun tulde ve zorunluluk arz etmedikçe trafik güvenliği açısından kesim kesim çalışma yaptırılmaması, fiili çalışmaların sürdürüldüğü iki kesim arasında Yol Yapım Bakım ve Onarımlarında İşaretleme Standartlarına uygun işaretleme yaptırılacak kadar mesafe bulundurulması,

Hususlarında gereğini önemle rica ederim.”

denilmektedir.

Savunmalarda devam eden iş bünyesinde yol yapım çalışmalarının tamamlandığı kesimlerde gerekli görülen kesimlere çelik oto korkuluk imalatı ve termoplastik boya ile yatay işaretleme çalışmaları yaptırılacağı ifade edilmiş olmakla birlikte … Yolunun trafik hacmi yüksek bir yol olduğu, … tarihli ve … sayılı İç Genelge’nin ilgili maddesi gereğince de çalışma tullerinin kısa tutulduğu ve trafik can ve mal güvenliği açısından yapım çalışmaları tamamlanan kesimlerin bekletilmeden trafiğe açılmak zorunda kalındığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla; denetçi görüşü ve savunmalar göz önünde bulundurularak … tarihli ve … sayılı ilamın 6/B maddesi ile verilen hüküm dışı kararının kaldırılmasına, sorguda kamu zararı olduğu iddia edilen … TL için ilişilecek husus bulunmadığına karar verildi.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz