Toplantı No 2024/018
Gündem No 35
Karar Tarihi 25.04.2024
Karar No 2024/MK-46
BAŞVURU SAHİBİ:
3C Grup Otomotiv Turizm Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Kırtasiye San. Ve Tic. Ltd. Şti.
İHALEYİ YAPAN İDARE:
DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)
BAŞVURUYA KONU İHALE:
2023/819477 İhale Kayıt Numaralı “DHMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BÜNYESİNDE BULUNAN BAŞMÜDÜRLÜK/MÜDÜRLÜK İÇİN BİNEK, 4X2 ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP, 4X4 ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP, MİNİBÜS, AÇIK KASA ÇİFT KABİNLİ KAMYONET ARAÇ KİRALAMA İŞİ” İhalesi
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:
KARAR:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2023/819477 ihale kayıt numaralı “DHMİ Genel Müdürlüğü ve Bünyesinde Bulunan Başmüdürlük/Müdürlük İçin Binek, 4×2 Çift Kabinli Pick-Up, 4×4 Çift Kabinli Pick-Up, Minibüs, Açık Kasa Çift Kabinli Kamyonet Araç Kiralama İşi” ihalesine ilişkin olarak 3C Grup Otomotiv Turizm Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurul tarafından alınan 18.10.2023 tarihli ve 2023/UH.II-1334 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

 

Davacı 3C Grup Otomotiv Turizm Taşımacılık İnşaat Temizlik Gıda Kırtasiye San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 22. İdare Mahkemesinin 11.12.2023 tarihli E: 2023/1114, K: 2023/1548 sayılı kararında “… Bu durumda, davacının ihale konusu alanda faaliyette bulunduğu ve buna ilişkin evrak eklediği, şikayet başvurusunun usulden değil esastan reddedildiği ve davacının başvurusunun usule uygun olduğunun davalı idarece tanzim edilen ön inceleme tutanağıyla da tespit edildiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının şikayet ve itirazen şikayet başvurularının usule uygun yapıldığının kabulü gerekmekte olup, buna göre ise, davalı idarece, davacının itirazen şikayet başvurusuna ilişkin iddiaları esastan incelemesi gerekirken, davacının itirazen şikayet başvurusunun “e-şikayet başvurusunda ihale konusu alanda faaliyet gösterdiğine ilişkin bilgi/belge sunulmadığı” gerekçesiyle şekil yönünden reddedilmesine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

 

Anılan Mahkeme kararının gereklerinin yerine getirilmesini teminen alınan 27.12.2023 tarihli ve 2023/MK-245 sayılı Kurul kararı ile “1- Kamu İhale Kurulunun 18.10.2023 tarihli ve 2023/UH.II-1334 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,” karar verilmiştir.

 

27.12.2023 tarihli ve 2023/MK-245 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemede, başvuru sahibinin iddialarının esası incelenmiş, 17.01.2024 tarihli ve 2024/UH.II-127 sayılı Kurul kararı ile “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,” karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

Ankara 22. İdare Mahkemesinin 11.12.2023 tarihli E: 2023/1114, K: 2023/1548 sayılı kararının Kurum tarafından temyiz edilmesi neticesinde Danıştay Onüçüncü Dairesinin 13.02.2024 tarihli ve E: 2024/30, K: 2024/716 sayılı kararında, “…Dosyanın incelenmesinden, davacı tarafından ihale dokümanına itiraz kapsamında ihaleyi gerçekleştiren idareye 11/09/2023 tarihli dilekçe ile EKAP üzerinden e-şikâyet başvurusunda bulunulduğu, anılan dilekçe ekinde yer alan “Faaliyet Konusu İşe İlişkin Belgeler” başlıklı evrakta,

Belge Adı

Teyit Kriteri

Teyit Bilgisi

Teyit Adresi

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

Tarihi, Sayısı, Sayfa Numarası

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi

22/10/2021,10436, 572

bilgilerine yer verildiği görülmektedir.

İstekli olabilecek sıfatını haiz davacı şirket tarafından, faaliyetine ilişkin evrakta belirtilen 22/10/2021 tarih ve 10346 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi incelendiğinde, davacı şirkete ait pay değişikliği, tek ortaklık bilgisi, adrese yönelik bilgilere yer verildiği, ancak faaliyet konusuna ilişkin herhangi bir bilginin yer almadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, şikâyet dilekçesi ekinde sunulan faaliyete ilişkin evrakta ihale konusu alanda faaliyet gösterildiğini tevsik eden belgeye ilişkin bilgilerin yer almadığı görüldüğünden, davacının itirazen şikâyet başvurusunun şekil yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.” gerekçesiyle Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine karar verilmiştir.

 

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

 

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

 

 

1- Kamu İhale Kurulunun 27.12.2023 tarihli ve 2023/MK-245 sayılı Kurul kararı ile bu karar üzerine esasın incelemesi sonucunda alınan 17.01.2024 tarihli ve 2024/UH.II-127 sayılı kararlarının iptaline,

 

2- Anılan mahkeme kararında belirlenen gerekçeler doğrultusunda 18.10.2023 tarihli ve 2023/UH.II-1334 sayılı Kurul kararının hukuki geçerliğini koruduğuna,

 


Oybirliği ile karar verildi.   

 

 

 

 

1 Yorum

  1. What i don’t realize is in reality how you are not really much more neatly-favored than you might be right now. You’re so intelligent. You understand therefore significantly when it comes to this matter, produced me in my view believe it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated until it¦s one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs great. Always handle it up!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz