Kamu İdaresi Türü Diğer Özel Bütçeli İdareler
Yılı 2015
Dairesi 4
Dosya No 47936
Tutanak No 51576
Tutanak Tarihi 6.4.2022
Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar İlgili Daire Kararı için tıklayın

 


 

Fer’i müdahil ahiz tarafından (yanında sorumlular olmadan) tek başına karar düzeltilmesi talebinde bulunulması;

06.02.2019 tarihli ve 45583 tutanak (31101 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile 199 sayılı (Asıl) İlamın 6. maddesiyle … yüklenimindeki … İşi”ne ilişkin olarak düzenlenen hakedişlerin fiyat farkı hesabında;

A) Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yerine TÜİK tarafından artık resmi olarak yayımlanmayan Toptan Eşya Fiyat Endeksi (TEFE) rakamlarının esas alındığı,

B) Güncel endekslerin hatalı alındığı,

Gerekçesiyle … TL’nin tazminine ilişkin verilen hükme karşı yapılan temyiz başvurusu sonucunda tazmin hükmünün “TASDİKİNE” oy çokluğuyla karar verilmiştir. {Aynı ilam maddesi için diğer sorumlularca yapılan temyiz başvuruları için de aynı tarihli ve sırasıyla 45584 tutanak (31102 ilam) ve 45585 tutanak (31103 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararları ile de tasdik kararları verilmiştir.}

Yukarıda adı geçen ahiz şirket, anılan Temyiz Kurulu Kararının verildiği duruşmaya, adına Kurulumuz Raportörlüğünce müstakilen dosya açılan 199 sayılı (Asıl) İlamın 6. maddesinin sorumluları (duruşma talebi bulunup duruşmaya katılan) … ve … ve (duruşma talebi bulunup duruşmaya katılmayan) … yanlarında fer’i müdahil sıfatıyla herhangi bir katılma talebinde bulunmamıştır.

Bu defa ise, Kurul Kararı 06.02.2019 tarihinde verilmiş olmasına rağmen; bu Karardan yaklaşık 4 ay sonra 31.05.2019 tarihinde söz konusu şirket adına fer’i müdahil vekili olarak … tarafından duruşmaya katılma talebinde bulunulmuştur. Kurul tarihinden sonra verilen bu dilekçenin usulen kabulü mümkün olmamakla birlikte; adı zikredilen Avukat Kurul Raportörlüğümüz ile yaptığı şifahi görüşmede; talebinin Temyiz Kurulunca verilen tasdik kararının düzeltilmesi için verildiği bilgisini tarafımıza iletmiştir.

Ancak, temyiz edilen ilam maddesinin sorumluları …, … ve … tarafından karar düzeltilmesine ilişkin bir talep mevcut değildir.

Temyiz Kurulu kararları hakkında, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 52 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı ilgililer karar düzeltilmesi isteminde bulunabileceklerdir. 52 nci maddede sayılan ilgililer ise; sorumlular, sorumluların bağlı olduğu kamu idareleri, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için Maliye Bakanlığı, ilgili muhasebe birimi ve Başsavcılıktır.

Bu anlamda öncelikli olarak, karar düzeltilmesi talep eden dilekçe sahibi fer’i müdahil (yüklenici şirket) vekili, 45583 tutanak (31101 ilam) sayılı Temyiz Kurulu Kararına itiraz etmekte ise de; söz konusu tasdik kararı 199 sayılı (Asıl) İlamda isimleri yazılı sorumlulara yöneltilmiş olup dilekçe sahibinin temsil ettiği şirketin bu tasdik kararındaki durumu, tazmine konu ödemenin sadece ahizi olmaktan ibaret bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 52 nci maddeye bakıldığında, fer’i müdahilin Daire ilamlarını temyiz edebilecekler ile Temyiz Kurulu kararları için karar düzeltilmesi talebinde bulunabilecekler arasında belirtilmediği de görülmektedir. Bu kavrama 17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu Ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarının “Temyiz Kurulu toplantılarında bulunabilecek olanlar” başlıklı 27 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer verilmiş olup fıkrada; “Ahizler duruşmaya fer’i müdahil olarak katılma isteklerini bir dilekçe ile Sayıştaya bildirirler. Ahizler, Temyiz Kurulunun bu başvuruyu kabul etmesi halinde duruşmaya katılarak açıklamalarını yaparlar.” denilmiştir.

Esasen fer’i müdahale durumu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 66 ncı maddesinde düzenlenmiş olup burada “üçüncü kişinin, davayı kazanmasında hukuki yararı bulunan taraf yanında ve ona yardımcı olmak amacıyla, tahkikat sona erinceye kadar, fer’i müdahil olarak davada yer alabileceği” belirtildiğinden ve 69 uncu maddenin 1 inci fıkrasına göre “müdahilin de yer aldığı asıl davada hükmün taraflar hakkında verileceği” sabit olduğundan; fer’i müdahilin davanın taraflarından biri olmadığı, davanın taraflarından birinin yanında davaya katıldığı temyiz yoluna başvurma hakkının da tarafa ait olduğu anlaşılmaktadır. HUMK’un 66 ncı maddesinde yer alan müdahilin katıldığı tarafla birlikte hareket edeceği düzenlemesi karşısında; fer’i müdahilin yanında katıldığı tarafın temyiz veya karar düzeltilmesi talebinde bulunmaması halinde tek başına temyiz veya karar düzeltilmesi talebine hakkı bulunmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.

Bu itibarla, söz konusu açıklamalar birlikte değerlendirilecek olursa; Sayıştay Dairelerince verilen kararlara karşı Temyiz Kurulu nezdinde temyize yetkili olanlar 6085 sayılı Kanunun 55 inci maddesinin (2) nolu fıkrasının atıfta bulunduğu 52 nci maddesinde belirtilen daire ve makamlar ile kendilerine tazmin hükmedilmiş olan memurlardan ibaret olup, bunlar arasında tazmine esas olan parayı alanlar sayılmamış bulunduğundan; ahiz (aynı zamanda fer’i müdahil) durumunda olan … adına …’nın tek başına düzenlemiş olduğu karar düzeltilmesi dilekçesi ile yapmış olduğu talebinin reddedilerek bu dilekçe üzerine Kurulumuzca YAPILACAK İŞLEM OLMADIĞINA, oy birliğiyle,

Karar verildiği 06.04.2022 tarih ve 51576 sayılı tutanakta yazılı olmakla işbu ilam tanzim kılındı.

6 YORUMLAR

  1. I used to be recommended this website by means of my cousin. I’m not positive whether or not this put up is written via him as nobody else realize such designated about my trouble. You’re wonderful! Thank you!

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz