Aşırı Düşük Savunma Hizmetlerimiz

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERE İLİŞKİN HİZMETLERİMİZ

 

Kamunun mal ve hizmet alma ile yapım işlerini yaptırma yöntemlerinden birisi de ihale usulüdür. Kamu ihtiyaçlarını temin ederken kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak için en düşük fiyattan almaya çalışır. Buna karşılık ihtiyaç konusu işin belli bir kalitede olması ve başlamış işlerin yarıda bırakılmadan zamanında tamamlanması da göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlardandır. Yine ihalede gerçekleşen fiyatların çok düşük olması nedeniyle yüklenicilerin zarar etmesi hem kamunun vergi gelirlerinin azalmasına hem de sosyal sorunlara neden olurken aşırı düşük teklifler yıkıcı rekabetin önlenmesi bakımından da önemlidir.

Kamu İhale Kurulu kararları incelendiğinde idareler ile istekliler arasında ihtilafa neden olan konuların başında aşırı düşük teklif değerlendirmesinin geldiği görülmektedir. Bu nedenle hem aşırı düşük tekliflerin sorgulanmasında hem de savunmaların hazırlanmasında bizlerden yardım alabilirsiniz.

 

YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI

YAPIM İŞLERİNDE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA ESAS OLMAK ÜZERE İDARECE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

SINIR DEĞERİN TESPİTİ

İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI İSTENMESİ

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA ESAS OLMAK ÜZERE İSTEKLİLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER

 

HİZMET ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI

HİZMET ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

HİZMET ALIMLARININ TASNİFİ

SINIR DEĞERİN TESPİTİ

İHALE KOMİSYONU TARAFINDAN AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF SORGULAMASI İSTENMESİ

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA KULLANILABİLECEK YÖNTEMLER

HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN OLMAYAN AÇIKLAMALAR

MAL ALIMLARINDA AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLERİN TESPİTİ VE SORGULANMASI