Teminat mektuplarında “haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağı” ibaresi eksikliği  değerlendirme dışı bırakılması gerekçesi yapılamaz.

30/09/2020 tarih ve 31260 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile Geçici Teminat Mektubunun standart formuna “4734 sayılı Kanun’un 34’üncü maddesi uyarınca, bu teminat mektubu her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.” ibaresi eklenmiştir.

Bununla birlikte 4734 sayılı Kanunun 34. maddesinde var olan ve tüm idareleri bağlayan her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatların haczedilemeyeceği ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacağına dair kuralın mevzuatta zaten var olan bir hususa açıklık getirdiği, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması hâlinde, bu bilgilerin tamamlatılabileceği hususu da göz önüne alındığında, söz konusu ibarenin geçici teminat mektubunda bulunmaması  esasa etkili ve  teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektiren bir durum değildir.

Bu hususa ilişkin KİK kararları teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği yönünde iken, yeni çıkan kararlarda teklifin değerlendirmeye alınması gerektiği yönündedir.

Nitekim Danıştay ve Mahkeme kararı da bu yöndedir.

İHALE VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİYLE İLGİLİ TÜM SORU VE SORUNLARINIZ İÇİN UZMANLARIMIZLA İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ.

Print Friendly, PDF & Email

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz