Yapım İşleri Teknik Danışmanlık

YAPIM İŞLERİ TEKNİK DANIŞMANLIK

  

 • ·Fiyat farkı hesaplamak.
 • ·Yaklaşık maliyet çıkarmak.
 • ·Birim fiyat analizi yapmak.
 • ·Özel Birim fiyat oluşturmak.
 • ·Süre uzanımlarını hesaplamak
 • ·Geçici ve kesin kabul yapmak.
 • ·Yeni birim fiyat tespiti yapmak
 • ·İşe ait özel teknik şartname hazırlamak.
 • ·Yapım işine ait ihale dosyasını hazırlamak.
 • ·İhalede Aşırı düşük savunması hazırlamak.
 • ·İş programı yapmak – Revize iş programı hazırlamak.
 • ·Yer teslimi yapmak ve eksiklikleri idareye bildirmek.
 • ·Mukayeseli keşif hazırlayarak iş artışlarını hesaplamak.
 • ·Metraj, yeşil defter dahil Birim fiyat esaslı hak ediş yapmak
 • ·İşin projesinin hazırlanması.
 • ·İdarelerin yüklenicilere yazmış olduğu her türlü yazı cevabı
 • ·Kesin hesap yapmak
 • Taşeron sözleşmesi hazırlama
 • Hak ediş hazırlama

.

Print Friendly, PDF & Email