SÖZLEŞME SÜRECİ

YAPIM İŞLERİ SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

YAPIM İŞLERİNDE SÖZLEŞME ÖNCESİ SÜREÇLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

YAPIM İŞLERİNDE SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE GENEL OLARAK İDARE VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

SÖZLEŞME TÜRLERİ

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

SÖZLEŞMENİN EKLERİ ARASIDAKİ ÜSTÜNLÜK SIRALAMASI

KESİN VE EK KESİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

TEKNİK PERSONEL İŞLEMLERİ

SİGORTA İŞLEMLERİ

İŞ PROGRAMI VE ÖDENEK DİLİMLERİ

İŞİN SÜRESİ VE SÜRE UZATIMI

GECİKME CEZASI VE DİĞER CEZALAR

FİYAT FARKLARI

YENİ BİRİM FİYAT

REVİZE FİYAT

İŞ ARTIŞI-İŞ EKSİLİŞİ

GEÇİCİ VE KESİN KABUL İŞLEMLERİ

GEÇİCİ VE KESİN HAKEDİŞ RAPORLARI

İHTİRAZİ KAYIT UYGULAMASI

FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELRİN SULH YOLUYLA TASFİYESİ

SÖZLEŞME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK

HAKEDİŞ KESİNTİLERİ

GELİR VERGİSİ TEVKİFATI

KDV TEVKİFAT

DAMGA VERGİLERİ

GEÇİCİ KABUL NOKSANLIKLARI KESİNTİSİ VE İADESİ

TEKNİK PERSONEL CEZASI

GECİKME CEZASI

DİĞER CEZA KESİNTİLERİ

 

HİZMET İŞLERİ SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

 

HİZMET İŞLERİNDE SÖZLEŞME ÖNCESİ SÜREÇLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

HİZMET İŞLERİNDE SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE GENEL OLARAK İDARE VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

SÖZLEŞME TÜRLERİ

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

SÖZLEŞMENİN EKLERİ ARASINDAKİ ÜSTÜNLÜK SIRALAMASI

KESİN VE EK KESİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

İŞİN SÜRESİ VE SÜRE UZATIMI

GECİKME CEZASI VE DİĞER CEZALAR

FİYAT FARKLARI

YENİ BİRİM FİYAT

İŞ ARTIŞI-İŞ EKSİLİŞİ

KABUL İŞLEMLERİ

GEÇİCİ VE KESİN HAKEDİŞ RAPORLARI

FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELERİN SULH YOLUYLA TASFİYESİ

SÖZLEŞME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK

HAKEDİŞ KESİNTİLERİ

KDV TEVKİFAT

DAMGA VERGİLERİ

GECİKME CEZASI

DİĞER CEZA KESİNTİLERİ

 

MAL ALIMLARI SÖZLEŞME DANIŞMANLIĞI

 

MAL ALIMLARINDA SÖZLEŞME ÖNCESİ SÜREÇLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

MAL ALIMLARINDA SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

SÖZLEŞME SÜREÇLERİNDE GENEL OLARAK İDARE VE YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI

SÖZLEŞME TÜRLERİ

SÖZLEŞMENİN EKLERİ

SÖZLEŞMENİN EKLERİ ARASINDAKİ ÜSTÜNLÜK SIRALAMASI

KESİN VE EK KESİN TEMİNAT İŞLEMLERİ

İŞİN SÜRESİ VE SÜRE UZATIMI

GECİKME CEZASI VE DİĞER CEZALAR

FİYAT FARKLARI

İŞ ARTIŞI-İŞ EKSİLİŞİ

KABUL İŞLEMLERİ

GEÇİCİ VE KESİN HAKEDİŞ RAPORLARI

FESİH VE TASFİYE İŞLEMLERİ

SÖZLEŞMELERİN SULH YOLUYLA TASFİYESİ

SÖZLEŞME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK

HAKEDİŞ KESİNTİLERİ

DAMGA VERGİLERİ

GECİKME CEZASI

DİĞER CEZA KESİNTİLERİ