Bütçe emanetine alınmış müteahhit alacaklarının da geçici teminat olarak kabul edilebilmesi mümkündür.

Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 sıra numaralı “Teminat Mektupları”na ilişkin Genel Tebliğin, “Teminat olarak kabul edilecek ve edilmeyecek değerler” başlıklı (I) inci maddesinin “Bütçe Emanetinde Kayıtlı Müteahhit Alacaklarının İhalelerde “Geçici  Teminat” Olarak Kabul Edilmesi” başlıklı (B) bendinde açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı yapıldığı hâlde nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden alacaklısı adına bütçe emanetine alınmış müteahhit alacakları, bu müteahhidin aynı idarenin açacağı ihalelere katılmak istemesi hâlinde belli şartlar altında teminat olarak kabul edilebilecektir.

Bütçe emanetine alınmış müteahhit alacağının geçici teminat olarak kabul edilebilmesi için;

1) Alacağın, ödeneğine dayanılarak tahakkuk ve verile emri işlemleri tamamlanıp saymanlığa gönderilmek suretiyle ödenebilir hale getirilmiş ve yalnızca nakit yokluğu nedeniyle ödenemediğinden bütçe emanetine alınmış alacaklardan olması,

2) Müteahhidin, alacaklı olduğu idarenin açtığı ihaleye katılıyor olması, gerekmektedir.

Anılan Tebliğde bu uygulamanın yalnızca Kamu İhale Kanununa göre alınacak geçici teminatlarla sınırlı olarak yapılacağı belirtilmiştir.

Zikredilen Tebliğ açıklamaları çerçevesinde bütçe emanetine alınmış müteahhit alacakları da geçici teminat olarak kabul edilebilecektir. Konuya ilişkin Kurulun 14.12.2010 tarihli ve  2010/UH.II-3737 sayılı kararında;Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğünün “Teminat Mektupları”na ilişkin Genel Tebliği çerçevesinde; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, ihalesine katıldığı EGO Genel Müdürlüğünden olan, tahakkuk ettirilerek ödenebilir hale gelmiş, gider kaydı yapıldığı halde mali sıkıntı nedeniyle ödenmediğinden ihale üzerinde bırakılan istekli adına bütçe emanetine alınarak kesinleşmiş alacaklarının, ilgili firmanın talebi doğrultusunda, muhasebe işlem fişi ile 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarılarak “geçici  teminat” olarak kabul edilmesinin mevzuata aykırı olmadığı, bunun yanında teminat olarak kabul edilen söz konusu alacağın, teklif edilen bedelin en az % 3’ünü karşıladığı anlaşıldığından, başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde görülmemiştir.” denilmektedir.

İdarelerden alacakların tahsil edilmesinin biraz zor olduğu bu zamanlarda kullanılabilecek bir yöntem.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz